Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.665.236
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 

Strona główna

BAZA DOBRYCH PRAKTYK  jest wspólnym przedsięwzięciem samorządowym zainicjowanym w 2007 przez ogólnopolskie organizacje samorządowe. Gromadzi opisy dobrych i sprawdzonych rozwiązań z zakresu doskonalenia zarządzania usługami publicznymi i rozwojem jednostek samorządu terytorialnego, w tym rozwojem instytucjonalnym, a od 2013 roku także współpracą międzysamorządową. W chwili obecnej baza liczy łącznie ponad 500 wystandaryzowanych i zgodnych z przyjętą metodologią, opisów praktyk - zamieszczonych w kilku działach.

Baza służy udokumentowaniu i promowaniu dobrych praktyk zarządzania w samorządach oraz doświadczeń w stosowaniu nowoczesnych narzędzi wspierających funkcjonowanie samorządów lokalnych i ich współpracę. Do bazy wpisywane były opisy dobrych praktyk zidentyfikowanych w ramach konkursów samorządowych, w tym szczególnie „Samorządowy Lider Zarządzania", w ramach prac Grup Wymiany Doświadczeń oraz zidentyfikowanych samodzielnie przez biura organizacji samorządowych, przez media samorządowe i rekomendowanych przez inne samorządy. W ciągu kilkunastu lat jej istnienia oprócz bezpośredniego zaangażowania pracowników organizacji samorządowych jej rozwój był z różnych projektów:

  • w latach 2007-2010 była wspierana przez Norweski Mechanizm Finansowy,
  • w latach 2010-2011 dodano przy wsparciu projektu POKL 5.4 „Model współpracy jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych",
  • w latach 2011-  główny rozwój bazy w jej zasadniczym kształcie (zarządzanie usługami i rozwojem instytucjonalnym) był elementem projektu POKL 5.2 „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem jednostek samorządu lokalnego (gmin i powiatów)",
  • w 2013 dodano nowy dział „Współpraca między jednostkami samorządu (JST)" w ramach realizacji projektu „Budowanie kompetencji do współpracy między samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego".
  • od kwietnia 2019 baza jest wspierana w ramach projektu System Monitorowania Usług Publicznych, finansowanego z POWER 2.18.  -> czytaj więcej

Paweł Tomczak
Koordynator merytoryczny Bazy Dobrych Praktyk

Ostatnio wprowadzone praktyki
Przykładowe praktyki
Usługi społeczne» więcej praktykUsługi techniczne» więcej praktyk

Rozwój instytucjonalny» więcej praktyk

Efektywność energetyczna» więcej praktykWspółpraca JST-NGO» więcej praktykWspółpraca między JST» więcej praktykDialog społeczny» więcej praktykSystem Monitorowania Usług Publicznych» więcej praktykWyszukiwanie praktyk po obszarach
Obszar zarządzania:  
Wyszukiwanie praktyk po miejscowości


Miejscowość: 

 
 Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzii rozwoju lokalnego i regionalnego 
 Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych
 


Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich