Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.591.320
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Zarządzanie sferą kultury ludowej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


     Projekt z Limanowej to forma przemyślanego wspierania działalności kulturalnej osób prywatnych i zespołów folklorystycznych przez władze gminy. Celem nadrzędnym jest realizacja strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy poprzez rozwój agroturystyki i kultury lokalnej. Władze gminy uznały, że nie można tego składać wyłączne na barki twórców ludowych i działaczy kulturalnych. Gmina powinna koordynować promocję imprez, organizować szkolenia i zapewniać dofinansowanie działalności, również z funduszy zewnętrznych. W 1995 r. powołano Gminny Zespół Użyteczności Publicznej (GZUP), jako jednostkę organizacyjną gminy, za pośrednictwem której twórcy ludowi mogli otrzymać pomoc od gminy. Od 2009 roku GZUP przestał istnieć, a jego zadania przejął Wydział kultury, promocji, turystyki i sportu Urządu Gminy.

     GZUP (później Wydział) planował, przygotowywał imprezy (łącznie ok. 60 rocznie, w tym 10 dużych), pomagał organizacyjnie zespołom tanecznym i Kołom Gospodyń Wiejskich (KGW), prowadził 8 domów kultury i 8 bibliotek. Nadzorował w imieniu gminy udzielanie dotacji, wsparcie dla klubów sportowych, odpowiadał za promocję gminy i współpracował z mediami, zajmował się promocją rozwoju turystyki. Program rocznej działalności GZUP  był układany wraz z zainteresowanymi oraz Radami Programowymi działającymi przy domach kultury i bibliotekach, a potem zatwierdzany przez Radę Gminy.

     Obok 18 KGW funkcjonują 4 zespoły tańca regionalnego, 5 amatorskich zespołów, 2 chóry szkolne. Przy domach kultury i bibliotekach działają m.in. grupy kolędnicze, taneczne, teatralne, zespoły muzyczne, koła rzeźbiarskie, koła hafciarskie oraz zespoły młodzieżowe - łącznie około 500 artystów działających na terenie gminy. Dziesiątki z nich posiada uznaną renomę w kraju i za granicą. Zespoły regionalne, Koła Gospodyń Wiejskich i indywidualni artyści  zdobywają czołowe miejsca na ogólnopolskich festiwalach i przeglądach.

     GZUP (potem Wydział) prowadził ponadto Ośrodek Wypoczynkowy „Pod Ostrą" w Starej Wsi oraz informację turystyczną. Na terenie gminy znajduje się Izba Regionalna oraz Dom Folkloru - siedziba Zespołu „Pisarzowianie" z Pisarzowej.

     Aktywna promocja wpływa korzystanie na rozwój gospodarczy gminy i zwiększenie dochodów mieszkańców, a zintegrowany system promocji najlepiej temu służy.

Instytucja była efektywna pod względem finansowym i prowadzona przez profesjonalny personel, a jej polityka kadrowa oparta o motywacyjny system wynagradzania pracowników. Każdego roku środki wydatkowane na KGW rosną (obecnie jest to 100 tys. zł rocznie), przy czym zakres działalności zwiększa się. Jednak jedynie 50 procent tych kosztów ponosi budżet gminy. Na resztę pozyskiwane są dotacje zewnętrzne, w tym z UE (w 2007 r. z Programu INTERREG III A, dotacja MKiDN).
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2007-12-31
Data aktualizacji:  2011-03-13

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Limanowa
Powiat:  limanowski
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  34-600 Limanowa
Jednostka wdrażająca:  Gmina Limanowa
Ulica:  ul. M.B. Bolesnej 18B
Telefon:  18 337 22 52
Fax:  18 337 13 37
Wirtyna internetowa:  www.ug.limanowa.pl
Adres e@mail:  limanowa@ug.limanowa.pl
Liczba mieszkańców:  23.000
Osoby kontaktowe:  Jacenty Musiał
 kierownik wydziału kultury, promocji, turystyki i sportu UG
 tel. 18 337 13 64
 e@mail: gzup_lim@poczta.onet.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych