Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.825
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Zmiana systemu zarządzania w Muzeum Miejskim w Żorach (Museum’s Project Management)

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Muzeum Miejskie w Żorach po wizycie w Norwegii dla laureatów konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” i skorzystaniu z doświadczeń tamtejszych instytucji, postanowiło podjąć się realizacji projektu „Museum’s Project Managment – efektywność i wyniki”. Projekt ten był jedną z części zmian, które muzeum wprowadziło w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju na lata 2006-2010.

Przedsięwzięcie głównie objęło zmianą sferę administracyjną i zasobów ludzkich. Podstawowym zadaniem była zmiana myślenia o muzeum. Miała ona na celu wprowadzenie do instytucji kultury zasad działania współcześnie dynamicznie rozwijającej się firmy. Proces modyfikacji zmian rozpoczął się od analizy wykonywania codziennych czynności i spełniania obowiązków przez pracowników. W ankiecie zapytano pracowników o zakres wykonywanych czynności, możliwość poprawy warunków pracy oraz racjonalizacji pewnych działań. Ankieta (załącznik-ankieta) stała się fundamentem zmian w strukturze dotyczącej odpowiedzialności oraz utworzenia nowych zakresów czynności (załącznik-zakresy czynności). Proces realizacji projektu poza reorganizacją zakresów czynności i odpowiedzialności wymagał również zmian w sferze struktury wewnętrznej instytucji (załącznik-struktura wewnętrzna).

Dzięki podjętym działaniom, zasady oraz reguły zarządzania zostały jasno określone. Zmiany  były realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem (załącznik-harmonogram) zadań oraz budżetu. Zmiana systemu zarządzania Muzeum miała na celu poprawę funkcjonowania i efektywności opartej o wiedzę odpowiednich specjalistów. Całość zmian w zarządzaniu dotyczyła m.in.: koncentracji na odbiorcy, powszechnego zaangażowania załogi, wykorzystania potencjału, zarządzania procesami i współpracy z otoczeniem.

W ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Muzeum wdrożono nowy system zarządzania archiwizacji posiadanych zasobów. Często w instytucjach kultury zapomina się lub pomija takie czynności, a są one niezbędne do sprawnego funkcjonowania. Dzięki szybkiemu i prostemu dostępowi do informacji oraz materiałów archiwalnych można łatwiej osiągnąć zamierzony cel – istnieje też szybszy dostęp do świadczonych usług.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-10-09
Data aktualizacji:  2011-02-20

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Żory
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  44-240 Żory
Jednostka wdrażająca:  Muzeum Miejskie w Żorach
Ulica:  Ul. Dolne Przedmieście 1
Wirtyna internetowa:  www.muzeum.zory.pl
Liczba mieszkańców:  60.938
Osoby kontaktowe:  Katarzyna Podyma
 kustosz w Dziale Kultur Pozaeuropejskich
 tel. 32 4343714
 e@mail: muzeum@muzeum.zory.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych