Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.560
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) powstało z powodu braku jednostki wspomagającej organizacje III sektora na terenie miasta Żory. Inicjatorem powstania centrum było stowarzyszenie „Progress”, działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Centrum Organizacji Pozarządowych zostało powołane przez Radę Miasta Żory, dnia 1 maja 2007 roku. Po czterech latach działalności zrzeszało już ponad 50 organizacji pozarządowych. Główną przesłanką powstania instytucji była chęć niesienia pomocy i wsparcia organizacjom pozarządowym. Na cele odpowiedniego funkcjonowania instytucji na początku działalności został zatrudniony kierownik, dwóch ekspertów oraz pracownik biurowy. Źródłem utrzymania Centrum są środki pieniężne otrzymywane z budżetu miasta oraz finanse uzyskane z realizacji projektów. Na potrzeby swej działalności COP otrzymało od władz miasta siedzibę po byłej szkole. Uzyskany budynek wymagał renowacji, zadbano o naprawę dachu, odrestaurowano łazienki, przystosowano pomieszczenia do prac biurowych itp.

Przesłanką powstania instytucji była m.in. potrzeba zrzeszenie niektórych organizacji III sektora w jednym miejscu i niesienie pomocy tym oraz pozostałym organizacjom pozarządowym. W budynku Żorskiego Centrum swoje siedziby ma kilka organizacji m. in. Uniwersytet III wieku, Stowarzyszenie Artystyczne Żorskie Plenery, Klub Abstynentów „STER”, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Progress.

Organizacje pozarządowe mogą liczyć na pomoc Centrum w różnego rodzaju dziedzinach np. poprzez szkolenia, doradztwo, bezpłatne udostępnianie pomieszczeń czy bazy technicznej. COP stanowi również stałe biuro dla organizacji z zapleczem administracyjno-doradczym.

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych swoje działanie zainicjowało od budowy systemu zarządzania oraz przystąpienia do projektu  „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Opracowany został system jakości z zamiarem niesienia pomocy organizacjom pozarządowym. Jego głównym celem była diagnoza problemu, w tym opracowanie analizy SWOT (szanse, zagrożenia mocne i słabe strony). Centrum zajmuje się również organizacją konferencji oraz spotkań na potrzeby danych organizacji. Pracownicy Centrum udzielają informacji oraz świadczą usługi doradczo-konsultacyjne w zakresie księgowości. Niosą pomoc w rozliczaniu przyznanych dotacji, przygotowują dokumentację niezbędną do aplikowania środków pozabudżetowych na realizację projektów. COP tworzy również bazę Centrum Wolontariatu oraz zajmuje się koordynowaniem współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi. Głównym zamysłem Centrum jest pomoc jednostkom wspierającym rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie miasta Żory.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-10-21
Data aktualizacji:  2011-03-13

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Żory
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  44-240 Żory
Jednostka wdrażająca:  Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Ulica:   os. Sikorskiego 52
Telefon:  32 435 51 11
Wirtyna internetowa:  www.cop.zory.pl
Adres e@mail:  biuro@ cop.zory.pl
Liczba mieszkańców:  60.938
Osoby kontaktowe:  Jolanta Osubniak-Bomba
 kierownik referatu ds. wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi UM w Żorach
 tel. 32 435 51 11
 e@mail: biuro@cop.zory.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego