Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.591.353
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Zwiększenie wykorzystania potencjału informacyjnego biblioteki

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Realizacja projektu ma na celu usprawnienie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej poprzez konsekwentne i kompleksowe wprowadzanie procesów automatyzacji do wszelkich rodzajów działalności  w jej głównej siedzibie i w 7 filiach. Na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej jest udostępniony centralny katalog on-line oraz katalogi poszczególnych agend i filii. Systematycznie wprowadzana jest pełna elektroniczna obsługa użytkowników, tj. zapis użytkowników, wydanie identyfikatorów, naliczanie kar, druk upomnień oraz sporządzanie statystyki wypożyczeń. We wszystkich placówkach zostały utworzone centra informacji elektronicznej. Każda z filii posiada minimum dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, przeznaczone dla użytkowników.

     Dzięki wykorzystaniu systemów informacyjnych i nowych technologii, utworzeniu elektronicznych katalogów i sieci, użytkownicy mają szeroki dostęp do informacji i wiedzy. Innowacyjność polega przede wszystkim na stworzeniu sieci informatycznej w bibliotekach miejskich, co umożliwia lepszą obsługę użytkowników i wprowadzanie nowych rodzajów usług. Podejmowane działania pozwalają w dłuższej perspektywie ograniczać koszty funkcjonowania sieci bibliotek miejskich. Wdrożenie praktyki podnosi atrakcyjność bibliotek, zwiększa zainteresowanie tą instytucją, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-01-07
Data aktualizacji:  2011-02-20

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Tarnobrzeg
Województwo:  podkarpackie
Kod pocztowy i Poczta:  39-400 Tarnobrzeg
Jednostka wdrażająca:  Miejska Biblioteka Publiczna
Ulica:  ul. Szeroka 13
Wirtyna internetowa:  www.mbp.tarnobrzeg.pl
Liczba mieszkańców:  50.761
Osoby kontaktowe:  Stanisława Mazur
 Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
 tel. 15 822 46 58
 e@mail: biblioteka@mbp.tarnobrzeg.pl, dyrektor@mbp.tarnobr

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych