Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.655.868
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Biblioteka Publiczna jako wydawca książek i ośrodek promujący lokalną twórczość

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Oba projekty "Literacki Turek" oraz "Bibliteka Publiczna - Wydawca Książek" realizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku są związane z unikalną, prowadzoną systematycznie od lat, działalnością tej placówki, która jest wspierana przez władze miasta. Ta świetnie wyposażona Biblioteka pełni funkcję aktywnego wydawnictwa i ośrodka promującego lokalną twórczość. W latach 2005-2010 wydano 20 tytułów książek autorstwa liderów turkowskiego środowiska literackiego z dziedziny historii, literatury pięknej i turystyk, a także jedną płytę.

     Organizowane przy Bibliotece od czerwca 2004 r. warsztaty literackie Klubu Wędrownych Poetów pozwalają doskonalić młodzieży literackie umiejętności, a także dają możliwość prezentacji własnej twórczości na forum publicznym. Efektem pracy Klubu jest „Turniej jednego wiersza" organizowany od roku 2004. Regularnie ukazuje się własne czasopismo młodych - kwartalnik literacko-kulturalny „Włóczypióro" w nakładzie 300 egzemplarzy.

     Biblioteka stała się centrum życia kulturalnego w mieście. Uzyskała silny wpływ na aktywność kulturalną społeczności miasta, w tym zwłaszcza ludzi młodych. Szeroko współpracuje ze szkołami. Dzięki niemu „odkryto" wiele talentów wśród  młodych poetów i pisarzy. Działalność Biblioteki daje duże możliwości promocji miasta i lokalnego środowiska literackiego, a także poznawania przeszłości regionu.

     Koszty związane z wydawaniem czasopisma, prowadzeniem warsztatów literackich czy ufundowaniem nagród w turniejach to niecałe 20 tys. zł. Działalność wydawnicza do 2007 roku kosztowała prawie 40 tys. zł, z czego budżet Biblioteki poniósł wydatki w kwocie 30 tys. zł - resztę sfinansowali sponsorzy.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-01-07
Data aktualizacji:  2014-06-09

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Turek
Powiat:  turecki
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  62-700 Turek
Jednostka wdrażająca:  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka
Ulica:  ul. Dworcowa 5
Wirtyna internetowa:  www.biblioteka.turek.net.pl
Liczba mieszkańców:  29.437
Osoby kontaktowe:  Wanda Grzeszkiewicz
 Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
 tel. 63 2892126
 e@mail: dyrektor@mipbp.turek.net.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych