Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.655.904
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Kultura
Biblioteka - Centrum Aktywności Lokalnej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Prezentowany projekt zakłada otwarcie biblioteki jako nowej przestrzeni dla szeroko pojętej działalności kulturalnej i animacji społecznej. Inicjatywa polega na optymalnym wykorzystaniu potencjału biblioteki publicznej jako miejsca kulturalnych konfrontacji, prezentacji i spotkań społeczności lokalnej. Jednocześnie projekt zakłada połączenie funkcji biblioteki publicznej z funkcją bibliotek szkolnych, w celu lepszego wykorzystania obiektów oraz zasobów ludzkich. Praktyka funkcjonuje na terenie gminy Jarocin od początku 2009 roku, a przygotowana przez bibliotekę oferta skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców terenów wiejskich,  gdzie nie działają centra kultury, a biblioteka jest jedynym ośrodkiem kulturotwórczym.

Biblioteka Publiczna w Jarocinie w swym programie proponuje nie tylko usługi polegające na udostępnianiu zbiorów bibliotecznych, ale również otwiera się na inne działania związane   z organizacją imprez kulturalnych oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi, tworząc dla nich w swoich filiach mini-biura. Efektem takiego działania jest skupienie mieszkańców wokół bibliotek i zbudowanie lokalnych koalicji na rzecz rozwoju danej miejscowości. Dzięki przekształceniu bibliotek w lokalne centra kultury mieszkańcy chętniej angażują się w przedsięwzięcia i korzystają z propozycji kulturalnych, ponieważ odbywają się one w ich sąsiedztwie. Zmiana sposobu funkcjonowania bibliotek w niespotykany dotąd sposób wpłynęła na wzrost poziomu partycypacji mieszkańców w inicjatywach kulturalnych.

Działania te dotyczą Biblioteki Głównej oraz 9 filii bibliotecznych - 4 w mieście i 5 na wsiach.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-11-09

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Jarocin
Powiat:  jarociński
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  63-200 Jarocin
Jednostka wdrażająca:  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin
Ulica:  ul. Park 3 (Pałac Radolińskich)
Telefon:  62 747 2346
Wirtyna internetowa:  www.jarocin.pl
Adres e@mail:  biblioteka@bibliotekajarocin.pl
Liczba mieszkańców:  45.000
Osoby kontaktowe:  Bożena Kubacka
 Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
 tel. 62 749 9662
 e@mail: bkubacka@jarocin.pl

 Agnieszkę Borkiewicz
 Dyrektor
 tel. 62 747 2346
 e@mail: dyrektor@bibliotekajarocin.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich