Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.629
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Kultura
ZACHOWANIE DLA POTOMNOŚCI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY SZTABIN

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Projekt „Zachowajmy Miejsca Pamięci Dla Potomności - Nie Niszczmy Ich" jest nawiązaniem przez Powiat augustowski do założeń rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań: „Razem Bezpieczniej".

Pierwszy etap jego realizacji to przedsięwzięcie pt. „Zachowanie dla potomności dziedzictwa kulturowego gminy Sztabin", a w kolejnych latach przewiduje się jego rozszerzenie na inne miejscowości leżące na obszarze Powiatu augustowskiego.

Głównym założeniem działań prowadzonych w Gminie Sztabin było budowanie lokalnego patriotyzmu, w oparciu o w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe.

Na projekt, składały się kompleksowe działania takie jak:  szkolenia dotyczące historii  regionu, warsztaty dotyczące prowadzenia dokumentacji zdjęciowej i inwentaryzowania z wydarzeń historycznych; wycieczki edukacyjne (cmentarz powązkowski, Muzeum Powstania Warszawskiego); rajdy; imprezy sportowe.

Projekt skierowany był przede wszystkim do młodzieży szkolnej. Wynikało to między innym z faktu, że jest to grupa osób najbardziej podatnych na oddziaływanie negatywnych zjawisk społecznych, a w konsekwencji zagrożeniem dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jego realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które w ten sposób wspierało dziania na rzecz  poprawy bezpieczeństwa powszechnego, a w tym przekonania mieszkańców do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-27

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Augustów
Powiat:  augustowski
Województwo:  podlaskie
Kod pocztowy i Poczta:  16-300 Augustów
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Augustowie
Ulica:  ul. 3 Maja 29
Telefon:  87 6439671
Fax:  87 6439695
Wirtyna internetowa:  www.augustowski.home.pl
Adres e@mail:  powiat.augustowski@home.pl
Liczba mieszkańców:  60.000
Osoby kontaktowe:  Bożena Kondracka
 Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
 tel. 87 439671
 e@mail: powiat.augustowski@home.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich