Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.591.383
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Budowa produktu turystycznego gminy przez społeczność lokalną

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


     Praktyka ta polega na stworzeniu kompleksowego produktu turystycznego na terenie dwóch gmin: Bałtowa i Bodzechowa (Krzemionki), w oparciu o naukowe odkrycia paleontologiczno-geologiczne oraz wykorzystanie sprzyjających warunków krajobrazowo-kulturowych.  W 2001 roku w wyniku oddolnej inicjatywy mieszkańców gminy Bałtów rozpoczęło działalność Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt", które uruchomiło jako pierwsze przedsięwzięcie turystyczne na tym terenie nizinny spływ tratwami po rzece Kamiennej, a następnie w 2004 roku pierwszy Polski Park Jurajski. Do realizacji tego drugiego pomysłu utworzono odrębny podmiot ekonomii społecznej - Stowarzyszenie "Delta". Chodziło o to, aby "Bałt" skupił się głównie na działalności społecznej - wspieraniu zespołów ludowych, organizowaniu imprez kulturalnych, opracowaniu programów edukacyjnych, natomiast "Delta" miała zająć się przede wszystkim działalnością gospodarczą i tworzeniem miejsc pracy. 

     Sukcesem projektu  było wejście na rynek turystyczny z ofertą idealnie odpowiadającą potrzebom. Powodzenie tej inicjatywy dało początek kolejnym, których efekty widać nie tylko w gminie, ale powiecie i regionie. Udało się wykreować produkt rynkowy w oparciu o lokalne dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe i oprzeć na nim rozwój gospodarczy. Nawiązano  współpracę pomiędzy podmiotami administracji samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnym biznesem w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego. W ramach projektu udało się utworzyć kilkanaście podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, nowe podmioty ekonomii społecznej, a także stworzyć ponad 150 nowych miejsc pracy. 

     Projekt finansowany był z wielu źródeł.  Organizatorzy korzystali z środków publicznych i funduszy europejskich, m.in. z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 2002-2003, z Programu Sapard 2004-2005, Leader Plus 2005 - 2007, Equal 2005-2007, kredytów, a także wsparcia prywatnych darczyńców, lokalnych przedsiębiorców oraz firm zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-17
Data aktualizacji:  2011-02-17

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Bałtów
Powiat:  ostrowiecki
Województwo:  świętokrzyskie
Kod pocztowy i Poczta:  27-423 Bałtów
Ulica:  Bałtów 55
Wirtyna internetowa:  biuro@baltow.info
Adres e@mail:  www.baltow.info
Liczba mieszkańców:  3.918
Osoby kontaktowe:  Jarosław Kuba
 Dyrektor Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt"
 tel. 41 264 12 93
 e@mail: biuro@baltow.info, turystyka@baltow.info

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych