Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.655.872
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
"Zdrowie - Mama i ja" - zdrowotny program profilaktyczno - edukacyjny

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opisywana praktyka jest odpowiedzią na istniejące obecnie systemowe braki w zakresie opieki nad kobietą w ciąży i noworodkiem. Następuje to poprzez realizację pięciu programów tworzących spójną całość:

  • „Planowanie rodziny odpowiedzialnym rodzicielstwem" - programu ukierunkowanego na przekazanie wiedzy w zakresie prokreacji i świadomego planowania rodziny,
  • „Jakość narodzin - jakość życia" - programu realizowanego w formie Szkoły Rodzenia przygotowującej kobietę ciężarną do aktywnego porodu oraz - przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi technicznych - do opieki nad dzieckiem,
  • „Karmienie piersią najlepsze dla matki i dziecka" - programu mającego na celu propagowanie i wspieranie karmienia piersią noworodków i niemowląt,
  • „Profilaktyka rozwojowej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt" - programu ukierunkowanego na wczesną diagnostykę stawów biodrowych u noworodków i niemowląt;
  • „Zdrowe życie dobre życie" - programu mającego na celu wczesne wykrywanie i redukcję czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych.

Dzięki realizacji projektu zostaje zagwarantowana kompleksowa opieka nad kobietą ciężarną i jej dzieckiem połączona z edukacją odnośnie planowania rodziny i zajmowania się noworodkiem, wyrobieniem zwyczaju dbania o zdrowie swoje i swojego dziecka zarówno w okresie ciąży, jak i po porodzie oraz możliwością szybkiego udzielenia wsparcia w przypadku wystąpienia problemów laktacyjnych, dietetycznych, psychologicznych lub dysplazji stawów biodrowych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-05-17
Data aktualizacji:  2013-07-09

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Słupsk
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  76-200 Słupsk
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski Słupsk, Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej
Ulica:  Plac Zwycięstwa 3
Telefon:  59 8488300
Wirtyna internetowa:  www.slupsk.pl
Liczba mieszkańców:  96.162
Osoby kontaktowe:  Małgorzata Jarystow
 Kierownik Referatu Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
 tel. 59 8488463
 e@mail: m.jarystow@um.slupsk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich