Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.591.279
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Realizacja projektu miała na celu stworzenie ogólnodostępnych stref sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży z obszaru gminy Michałowice. Projekt podzielony był na dwie części. Realizacja części inwestycyjnej to kompleksowe działania rewaloryzacyjne i inwestycyjne zmierzające do przygotowania 4 stref rekreacji dla dzieci i młodzieży. W ten sposób powstały cztery strefy rekreacji: strefa rekreacji w Michałowicach, strefa rekreacji przy zalewie
w Komorowie, strefa rekreacji przy stacji w Komorowie oraz strefa rekreacji i sportu
w Regułach.

Druga część projektu to przeprowadzenie badań wad postawy i stopnia otyłości u dzieci zamieszkujących na terenie gminy. Badaniom tym poddano dzieci w wieku od 4 do 14 lat. Rodzice każdego przebadanego dziecka otrzymali szczegółowe wyniki wraz z dołączoną konsultacją lekarską oraz zaleceniami dotyczącymi ewentualnych zajęć korekcyjnych. Badania były przeprowadzone w dwóch turach, na początku programu oraz na końcu, po odbyciu zajęć korekcyjnych, rehabilitacyjnych oraz sportowych. W ten sposób możliwe był określenie stopnia skuteczności działań przez gminę.

Dodatkowo zorganizowano szereg zajęć rehabilitacyjno-korekcyjnych oraz sportowo-rekreacyjncyh dla  dzieci i młodzieży.  Odbywały się one w godzinach popołudniowych i mogły brać w nich udział  wszystkie dzieci  z terenu gminy.

Dla rodziców gmina przygotowała programy szkoleniowe w zakresie profilaktyki uzależnień i wad postaw dzieci. Na potrzeby korekty wad postawy dzieci i uczniów zakupiono drobny sprzęt rekreacyjny.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-28

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Michałowice
Powiat:  pruszkowski
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  05-816 Michałowice
Jednostka wdrażająca:  Gmina Michałowice
Ulica:  Aleja Powstańców Warszawy 1
Telefon:  22 3509191
Wirtyna internetowa:  www.michalowice.pl
Liczba mieszkańców:  16.918
Osoby kontaktowe:  Remigiusz Górniak
 Stanowisko ds. Funduszy Zewnętrznych
 tel. 22 350 91 91
 e@mail: r.gorniak@michalowice.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich