Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.591.349
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Komercjalizacja zakładów specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego, podległych Gminie Miasta Tarnowa

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Gmina Miasta Tarnowa jest jedną z pierwszych w kraju jednostek samorządu terytorialnego, które przeprowadziły proces komercjalizacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze stuprocentowym udziałem gminy, w trybie uchwalonej w 2011 roku ustawy o działalności leczniczej. Komercjalizacją objęte zostały dwa podmioty lecznicze, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest podmiotem tworzącym, tj. Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie oraz Mościckie Centrum Medyczne w Tarnowie. Obydwa podmioty są znaczącymi świadczeniodawcami w zakresie specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego, z zasięgiem oddziaływania obejmującym nie tylko sam Tarnów ale również obszar ościennych powiatów. Przeprowadzony proces komercjalizacyjny sprzyja efektywnemu zarządzaniu, otwiera nowe możliwości uzyskiwania przychodów, wzmacnia pozycję konkurencyjną podmiotów na rynku świadczenia usług z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. Efektem komercjalizacji ma być również poszerzenie oferty świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców.

Przedsięwzięcie stanowić może modelowe rozwiązanie w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęty system i zakres konsultacji społecznych może być wykorzystany w realizacji przedsięwzięć nie tylko z obszaru ochrony zdrowia, ale również z innych dziedzin.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-28

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Tarnów
Powiat:  tarnowski
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  33-100 Tarnów
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  ul. Mickiewicza 2
Wirtyna internetowa:  www.tarnow.pl
Liczba mieszkańców:  112.955
Osoby kontaktowe:  Wiesław Izworski
 Zastępca Dyrektora Centrum Spraw Społecznych Urzędu Miasta Tarnowa
 tel. 14 6882836
 e@mail: w.izworski@umt.tarnow.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich