Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.591.314
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
"4 minuty, które decydują o życiu"

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


 „4 minuty, które decydują o życiu" - to cykliczny, 3-letni samorządowy program zdrowotny z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Cieszyńskiego. Jego celem jest zwiększenie liczby uczniów posiadających wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, sobie i innym. Tym samym program ma prowadzić do zmniejszenia liczby zgonów oraz niepełnosprawności w związku z nieudzieleniem, zbyt późnym bądź niewłaściwym udzieleniem pierwszej pomocy w zdarzeniach nagłych. W skromnej, uproszczonej wersji program realizowany był już od wielu lat. W zeszłym roku przeprowadzony został pilotaż programu w obecnej formie, który obecnie, po uzyskaniu pozytywnej opinii AOTM, jest wdrażany zgodnie z przyjętymi założeniami. Program zakłada, że w ciągu trzech lat, czyli całego cyklu realizacji, obejmie kolejno wszystkie szkoły ponadgimnazjalne publiczne i niepubliczne z Powiatu Cieszyńskiego, angażując uczniów klas pierwszych pięciu wyznaczonych szkół ponadgimnazjalnych powiatu w skali roku. Program składa się z wiosennych  szkoleń wg harmonogramu oraz jesiennej olimpiady wiedzy. Harmonogram zajęć szkoleniowych wprowadza najpierw szkolenia skrócone, trwające po 4 godziny, później szkolenia podstawowe 8-godzinne, a na zakończenie szkolenie pogłębione, trwające 16 godzin. Wszystkie te etapy szkolenia przechodzi docelowa grupa 10 uczniów, poddawana po każdym etapie szkolenia weryfikacji wiedzy testami kompetencji. Uczniowie ci tworzą w swoich szkołach dwuosobowe Szkolne Zespoły Wsparcia, których zadaniem jest podejmowanie w uzasadnionych wypadkach, działania pomocowego. Integralną część programu stanowi ewaluacja w postaci jesiennej olimpiady wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem tego konkursu jest wyłonienie liderów, nagrodzenie laureatów, a także kształtowanie wśród młodzieży postawy odpowiedzialności za życie, bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-27

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Cieszyn
Powiat:  Cieszyński
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  43-400 Cieszyn
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Ulica:  ul. Bobrecka 29
Wirtyna internetowa:  www.powiat.cieszyn.pl
Liczba mieszkańców:  172.809
Osoby kontaktowe:  Barbara Kłosowska
 Biuro Promocji Zdrowia
 tel. 33 8 477 216
 e@mail: pz@powiat.cieszyn.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich