Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.591.394
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Organizator - specjalny ośrodek szkolno wychowawczy oraz stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Cykliczny festiwal piosenki „Integracja Malowana Dźwiękiem" to wydarzenie skierowane do dzieci i młodzieży szkół specjalnych, integracyjnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dzieci szkół masowych i dzieci zrzeszonych w Domach Kultury.

Hasłem przewodnim tego projektu jest nauka tolerancji i zrozumienia niepełnosprawności. Motto tego hasła realizowane jest na wielu płaszczyznach. Sam występ artystyczny przed publicznością jest jednym z elementów tego projektu, który łączy klamrą wszystkie działania, nadaje im kolorytu, zachęcając obserwatorów do aktywnego włączania się w przedsięwzięcia społecznie użyteczne, a samym uczestnikom daje dużo radości i pozytywnych emocji.

Bardzo ważną częścią projektu są warsztaty edukacyjne, które poprzedzają występy na scenie. Warsztaty te prowadzone są przez znanych artystów sceny polskiej. Autorytet tych osób, oraz duża wrażliwość i doświadczenie jest kluczową wartością, która przekłada na kształtowanie tożsamości młodych ludzi. Edukacja jest obustronna. Uczy także prowadzących warsztaty, rodziców, organizatorów oraz widzów Festiwalu. Szczera radość i serdeczna relacja dzieci i młodzieży, bez względu na stopień ich sprawności fizycznej lub intelektualnej, to podziękowanie za włożony trud, dla organizatorów tego festiwalu.

Dobra organizacja poparta szczerym i niewymuszonym zaangażowaniem ludzi związanych z tym przedsięwzięciem składa się na sukces projektu.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-27

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Bochnia
Powiat:  bocheński
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  32-700 Bochnia
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Bochni
Ulica:  ul. Kazimierza Wlk. 31
Telefon:  (14) 61 537 00
Fax:  (14) 61 537 08
Wirtyna internetowa:  www.powiat.bochnia.pl
Adres e@mail:  powiat@bochnia.pl
Liczba mieszkańców:  100.726
Osoby kontaktowe:  Teresa Jaszczyńska
 dyrektor SOSW
 tel. 14 512 26 65
 e@mail: soswbochnia@interia.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich