Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.591.354
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Przyspieszenie procedur administracyjnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Z punktu widzenia urzędu do najistotniejszych wskaźników poprawności działania zaliczamy terminowość postepowania. Terminowość rozumiana najczęściej w praktyce jako nieprzekraczanie przewidzianych w prawie maksymalnych terminów na wydanie decyzji. Jednocześnie podstawową zasadą postępowania administracyjnego jest zasada niezwłoczności. W tym momencie pojawia się mało popularny i trudny do ustandaryzowania wskaźnik szybkości wydawania decyzji administracyjnych. Jednak jest to wskaźnik najistotniejszy z punktu widzenia klienta Urzędu, dla którego jest on miarą sprawnej administracji, co potwierdzają wyniki badań satysfakcji klientów. Należy także zauważyć, że również instytucje kontrolujące urzędy analizują to zagadnienie, choć brak jest jednoznacznych kryteriów, opisujących od kiedy mamy do czynienia z opieszałością urzędu.  Monitorowanie terminowości i szybkości postepowania wiąże się z prowadzeniem tzw. metryczek spraw, które pokazując historię sprawy (jej obieg) pozwalają m.in. na analizę jak długo przebiegały poszczególne etapy postępowania. Wsparciem dla generowania statystyk są tutaj elektroniczne obiegi dokumentów, które powinny odzwierciedlać każdą czynność urzędnika w prowadzonym postępowaniu. Monitorowanie tego zagadnienia to kolejny etap doskonalenia usług świadczonych przez administrację. Opisywana praktyka dotyczy monitorowania szybkości wydawania decyzji w ramach jednej kategorii decyzji wydawanych przez wydział, gdzie postępowania są merytorycznie skomplikowane, a tym samym formalne procedury długotrwałe.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-27

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Dzierżoniów
Powiat:  Dzierżoniowski
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  58-200 Dzierżoniów
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  Rynek 1
Telefon:  74 645 08 00
Wirtyna internetowa:  www.dzierzoniow.pl
Adres e@mail:  um@um.dzierzoniow.pl
Liczba mieszkańców:  34.100
Osoby kontaktowe:  Anna Grochowina
 Sekretarz Miasta
 tel. 74 645 08 08

 Mariusz Winiarz
 Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
 tel. 74 645 03 82

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich