Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.665.242
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna

Pomoc społeczna
Aleksandrów ŁódzkiKomplementarność usług jako metoda wprowadzania jakościowych zmian zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej mieszkańców
Bielsko-BiałaWdrażanie projektów "miękkich" na rzecz integracji społecznej przy rewitalizacji obszarów zdegradowanych
Bielsko-Biała"Bielsko-Biała łączy ludzi" - program przeciw wykluczeniu społecznemu
Bielsko-BiałaDziałania wspierające kierowane do rodzin wielodzietnych w ramach kompleksowego systemu wsparcia rodzin w Bielsku-Białej, mające na celu promowanie modelu rodziny.
Boguszów-GorceGminny Informator Niepełnosprawnych w Gminie Boguszów-Gorce
BydgoszczSamorząd liderem działań na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wynikającemu z bezrobocia
BytówKompleksowy system pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym na terenie gminy
BytówPowiat Bytowski SEPI
CzerskWzmocnienie infrastruktury sołeckiej w celu aktywizacji i integracji mieszkańców oraz podniesienia jakości ich życia
CzęstochowaProgram na rzecz osób niepełnosprawnych realizowany w latach 2003-2008 przez MOPS w Częstochowie
CzęstochowaAsystent rodziny
Dąbrowa GórniczaStworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób bezdomnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, jako efekt wdrażania wybranych elementów modelu gminnego standardu wychodzenia z bezdomności
DługołękaSpełnić choć jedno marzenie
DługosiodłoAktywne formy działań instytucji pomocy społecznej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu.
DzierżoniówZespół ds. usług opiekuńczych - Dzierżoniów
EłkWspółpraca samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi w efektywnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci "Tęczowy Dom" w Ełku
EłkEłk - Daj mi szansę, ja też potrafię
GdańskRodzinne domy pomocy
GdańskUtworzenie osiedla Sitowie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku
GdyniaPlan Utrecht – program na rzecz wychodzenia z bezdomności w gminie Gdynia
Gliwice"Dobry start w samodzielność" - projekt systemowy wdrażany w powiecie gliwickim
GnieznoPowiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AKORD – budowanie lokalnej sieci oparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
GogolinStrategia i programy rozwiązywania problemów społecznych, osób niepełnosprawnych i ochrony zdrowia na lata 2005-2010
GryfinoKompleksowy system opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfińskim
KarlinoDziałania wobec dłużników alimentacyjnych przez pomoc i pracę socjalną w gminie Karlino
KarlinoAktywizacja środowiska lokalnego sposobem na rozwiązanie problemu jednostki
KatowiceMiejska Dżungla - KATOWICE
KatowiceModelowe rozwiązanie w zakresie współpracy ze społecznością lokalną na przykładzie realizowanego w Szopienicach Programu Centrum Aktywności Lokalnej
KatowiceIntegracja społeczności lokalnej w górnośląskich dzielnicach metropolitalnych - Nikiszowiec
KielceDziałania Powiatu Kieleckiego w ograniczaniu skutków niepełnosprawności mieszkańców
KielceOrganizacja zajęć rehabilitacji środowiskowej dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kieleckiego oraz świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych
KluczeWykorzystanie działań samopomocowych jako efektywna forma rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych
KościerzynaMój potencjał - moja szansa na samodzielne życie
KramskNowatorska metoda usług opiekuńczych jako instrument przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych na terenie Gminy Kramsk
LubiczProgram Aktywności Lokalnej – jako pogłębiona diagnoza rodzinna i środowiskowa a dalsza droga rozwoju klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu
LubinPowiatowe Centrum Wolontariatu
LublinLublin Przyjazny Seniorom
LublinRodzina Trzy Plus
LubońŚwietlice socjoterapeutyczne w szkołach podstawowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
ŁódźProgram Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w mieście Łodzi
MalborkOkreślenie roli Powiatowego Urzędu Pracy jako pośrednika w zatrudnieniu
MichałowiceRozwój idei wolontariatu w Gminie Michałowice - Program GOPS jako Gminnego Centrum Wolontariatu
MławaProjekty socjalne Przyjazny Dom I, II, III
MyślenicePrometeusz - Nadzieja - Pomoc - Zmiana. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Powiecie Myślenickim
NysaReaktywacja ginących zawodów w powiecie nyskim
NysaPunkty informacyjno-doradcze dla bezrobotnych "Jaskółka"
NysaModelowe rozwiązanie problemu bezrobocia i zarazem deficytu mieszkań
OpoleKlub Integracji Społecznej - wzbogacenie prac społecznie użytecznych dodatkowymi działaniami aktywizującymi
OpoleRazem ale osobno - Program kompleksowej pomocy profilaktyczno-terapeutycznej dla rodzin doświadczających problemów spowodowanych migracją zarobkową
OrnetaOrnecka spółdzielnia socjalna - skuteczne narzędzie aktywizacji
Ostrowiec ŚwiętokrzyskiOstrowiec Świętokrzyski - GMINNE CENTRUM INFORMACJI
OstródaSzymanowie - szansą dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży na równy dostęp do kompleksowego wsparcia od przedszkola do dorosłości
OświęcimProgram pomocy dla mieszkańców budynku przy ul. Leszczyńskiej 2 realizowany przez MOPS w Oświęcimiu
PiłaPowiat pilski Kontrakty pielęgniarskie
Piła"Dajemy szansę wszystkim" - powiatowy system wsparcia osób niepełnosprawnych
PłońskKompleksowy system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w tym profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy
PoznańWdrażanie i realizacja programu "Dziecko pod parasolem prawa" jako przykład współdziałania instytucji miejskich i policji w Poznaniu
PoznańProgram przeciwdziałania procederowi żebractwa na terenie miasta Poznania na lata 2008-2010
PoznańLepsze jutro - aktywizacja osób bezrobotnych w Poznaniu
PrzasnyszPrzasnyska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - interdyscyplinarny Zespół stworzony ze specjalistów różnych dziedzin, którzy kompletnie realizują zadania przeciwdziałania przemocy i profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy domowej
SanokCentrum Integracji Społecznej w Powiecie Sanockim
SkierniewiceSkierniewicka Rodzina Plus
SłupnoMłodzieżowy wolontariat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie
SłupskPrzekształcenie Domu Dziecka w nowoczesną instytucję opiekuńczą
Sochaczew"Seniorze nie jesteś sam" - program wspierania aktywności oraz doskonalenia jakości i dostępności usług socjalnych na rzecz osób starszych w gminie
SopotProgram wsparcia osób objętych usługami opiekuńczymi
SzamotułyCentrum Integracji Społecznej
SzczecinPrzeciwdziałanie bezdomności - program polityki mieszkaniowej miasta Szczecina
SzczecinAktywna Integracja w Szczecinie - przeciw wykluczeniu społecznemu
SzczecinekAdaptacja i modernizacja obiektów poszpitalnych na ośrodek rehabilitacji dla osób chorych na SM w Bornem Sulinowie
SzczecinekZespołowa metoda pracy służb socjalnych
Szklarska PorębaZawiązanie Partnerstwa Lokalnego "Zdolna Dolna"
ŚremOżywienie mechanizmów partnerstwa lokalnego poprzez realizację zadań Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem
ŚremNowatorskie usługi opiekuńcze narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych w gminie Śrem
ŚremProgram aktywności lokalnej w gminie Śrem jako innowacyjne narzędzie kształtujące politykę społeczną
ŚwidnikMiejskie Centrum Profilaktyki i Miejskie Centrum Usług Socjalnych
ŚwiebodzinPunkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych
TczewBank Czasu - Bankiem Życzliwości
TrzebinaUniwersytet Trzeciego Wieku w Trzebini
WałbrzychAdaptacja budynku przy ul. Pocztowej 22 na Ośrodek Integracji dla Bezdomnych
WarszawaCentrum Aktywności Lokalnej - Żoliborz
WarszawaAsystent Osoby Niepełnosprawnej
WarszawaOśrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT w Warszawie
WągrowiecBogactwo kulturowe i przyrodnicze czynnikiem aktywizacji społeczności lokalnej
WłocławekKształtowanie aktywnych postaw społecznych i zawodowych u beneficjentów pomocy społecznej w mieście Włocławku
ZabierzówPraca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym
ZłotoryjaKompleksowy system poprawy sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych w powiecie złotoryjskim
ŻoryBo ważny jest dom - kompleksowy i efektywny system wspierania rodzicielstwa zastępczego
Wyszukiwanie praktyk po obszarach
Obszar zarządzania:  
Rodzaj usług:  
Wyszukiwanie praktyk po miejscowości


Miejscowość: 

 
 Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzii rozwoju lokalnego i regionalnego 
 Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych
 


Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich