Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.665.240
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
"Seniorze nie jesteś sam" - program wspierania aktywności oraz doskonalenia jakości i dostępności usług socjalnych na rzecz osób starszych w gminie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt polega na budowaniu od 2008 roku sieci formalnych i nieformalnych systemów wsparcia społecznego na rzecz seniorów na terenie miasta Sochaczew. Program ma na celu poprawę życia osób starszych (ponad 15% wszystkich mieszkańców) poprzez szereg działań skupionych wokół trzech priorytetów – aktywizacji i integracji, pomocy środowiskowej oraz doskonalenia i rozwoju usług socjalnych. Pierwszym krokiem było zdiagnozowanie środowiska seniorów (badanie ankietowe) oraz zorganizowanie spotkań informacyjnych w formie konsultacji społecznych. Na podstawie uzyskanych informacji wypracowano wspólne rozwiązania, rozdzielono zadania pomiędzy podmioty i przygotowano harmonogram działań.           

 

Drugim krokiem było opracowanie Gminnego Systemu Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów. Na terenie miasta istniało wiele jednostek zarówno samorządowych, jak i pozarządowych, które zajmowały się pomocą i udzielaniem wsparcia seniorom, jednak ich działania były nieskoordynowane i nienagłośnione, dlatego wiele osób nie korzystało z ich oferty. Dopiero powołanie Koalicji Na Rzecz Aktywizacji i Pomocy Osobom Starszym, której członkami są przedstawiciele instytucji, organizacji i grup nieformalnych, umożliwiło podjęcie wspólnych, spójnych przedsięwzięć i współpracy ze środowiskiem ludzi starszych.

 

Ważnym punktem działań jest Klub Seniora, który prowadzony samodzielnie przez seniorów stał się miejscem zaspokajania potrzeb towarzyskich, więzi społecznych czy wyzwalania inicjatyw. Powstał również Punkt Informacyjny dla Seniora, gdzie dostępne są informacje o sposobach i możliwościach uzyskania wsparcia, o organizowanych imprezach, odczytach czy spotkaniach. Przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu seniorów i nabywaniu nowych kompetencji społecznych ma Kawiarenka Internetowa dla Seniora. Prowadzone są liczne działania integracyjne – spotkania, wyjazdy, zabawy taneczne, okolicznościowe imprezy międzypokoleniowe oraz działania wolontaryjne.

 

Cenną inicjatywą jest doradztwo finansowe, prawne i psychologiczne prowadzone w dostępnej formie w Punkcie Konsultacyjnym MOPS – Punkt Wsparcia Seniora. Kształceniu służy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Poprawie jakości i dostępności świadczonych usług opiekuńczych na rzecz niesamodzielnych seniorów następuje dzięki wprowadzeniu standardów oraz przeszkoleniu kadry ze środków EFS. Podejmowane działania są promowane w lokalnych mediach. Poprawie wizerunku osób starszych służą odczyty, wykłady, audycje radiowe i artykuły.

Korzyści z podjętych działań to przede wszystkim sprawniejszy, kompleksowy system aktywizacji i wsparcia seniorów, co przekłada się na jakość życia starszej generacji. Nastąpiła poprawa przepływu informacji, jakości świadczonych usług, poziomu bezpieczeństwa socjalnego seniorów, a także włączenie się seniorów w życie społeczne miasta.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-10-05
Data aktualizacji:  2013-07-09

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Sochaczew
Powiat:  sochaczewski
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  96-500 Sochaczew
Jednostka wdrażająca:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ulica:  Aleja 600-lecia 90
Wirtyna internetowa:  www.sochaczew.pl; www.mops.e-sochaczew.pl
Liczba mieszkańców:  38.271
Osoby kontaktowe:  Zofia Berent
 Dyrektor MOPS
 tel. 46 863 14 82
 e@mail: mops_sochaczew@poczta.onet.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych