Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.546
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Zespołowa metoda pracy służb socjalnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Reorganizacja metod pracy Ośrodka Pomocy Społecznej stała się koniecznością w sytuacji szybko rosnącej liczby klientów, wzrastającej różnorodności i skali problemów społecznych, z którą na co dzień zmagali się pracownicy socjalni. Projekt polega na wprowadzeniu zespołowej metody pracy poprzez utworzenie czterech stałych zespołów pracy socjalnej: ds. problemów opiekuńczo-wychowawczych, ds. bezrobocia, ds. uzależnień i zaburzeń psychicznych, ds. osób starszych i niepełnosprawnych oraz stanowiska ds. obsługi osób bezdomnych.

Celem pracy zespołów jest doskonalenie warsztatu pracy (nowe metody, dokształcanie, tworzenie programów i projektów socjalnych, konsultowanie trudniejszych przypadków, diagnoza i plan pracy w środowisku), a także superwizja pracy członków zespołu będąca ważnym narzędziem zwiększania efektywności pracy i rozwoju zawodowego pracowników (wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań).  Oprócz zespołów stałych powoływane są zespoły zadaniowe, w tym interdyscyplinarne, w skład których wchodzą przedstawiciele lokalnych służb, organizacji i instytucji.            

W szczecineckim Ośrodku klient kwalifikowany jest do pracownika socjalnego odpowiedniego zespołu problemowego, w oparciu o zgłaszany lub rozpoznany przez pracownika wprowadzającego problem, dominujący w danym środowisku.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-10-08
Data aktualizacji:  2011-03-14

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Szczecinek
Województwo:  zachodniopomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  78-400 Szczecinek
Jednostka wdrażająca:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ulica:  Wiejska 4
Telefon:  94 37 280 00
Wirtyna internetowa:  www.szczecinek.pl
Adres e@mail:  mops@szczecinek.net.pl
Liczba mieszkańców:  39.316
Osoby kontaktowe:  Brygida Kotschy
 kierownik Działu Pomocy środowiskowej w MOPS w Szczecinku
 tel. 94 372 80 20
 e@mail: mops@szczecinek.net.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych