Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.989
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Wykorzystanie działań samopomocowych jako efektywna forma rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Już od 2002 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS) w Kluczach są organizowane  samopomocowe grupy, których zadaniem jest wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej. Obsługą i prowadzeniem grup w ramach swoich obowiązków zajmują się pracownicy OPS.

Powstały trzy grupy wsparcia: dla osób uzależnionych od alkoholu (10 uczestników), dla kobiet doznających przemocy domowej (8 uczestniczek) oraz dla długotrwale bezrobotnych (28 uczestników) skupionych w Klubie Integracji Społecznej (KIS), który skupia również osoby niepełnosprawne (10 członków). Uruchomienie działań samopomocowych pozwala na przeciwdziałanie bierności i wykluczeniu społecznemu, zmianę świadomości, nabycie umiejętności dążenia do wspólnego celu, systematyczne poszerzania wiedzy o problemie, podniesienie odporności psychicznej osób, przełamanie problemu izolacji społecznej, poprawę wizerunku klientów pomocy społecznej. Ta metoda pracy socjalnej umożliwia czynne włączenie klienta w proces pracy nad zmianą swojej sytuacji.

W rezultacie wdrożenia tego rozwiązania trzy osoby dobrowolnie podjęły leczenie stacjonarne, cztery uczestniczki złożyły do sądu wnioski o separację i alimenty, a trzy bezrobotne otrzymały pracę zgodnie z nabytymi umiejętnościami. Wszyscy biorący udział w kursach i szkoleniach podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe. Funkcjonowanie grup samopomocowych na terenie gminy zwiększyło znacząco zakres usług oferowanych mieszkańcom i przyczyniło się do zmniejszenia liczby osób „tylko" korzystających pomocy finansowej Ośrodka. Dało także możliwość tym osobom aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-01-07
Data aktualizacji:  2013-07-09

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Klucze
Powiat:  olkuski
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  32-310 Klucze
Jednostka wdrażająca:  Ośrodek Pomocy Społecznej
Ulica:  ul. Zawierciańska 12
Telefon:  32 6428 467
Wirtyna internetowa:  www.gmina-klucze.pl
Adres e@mail:  ops@gmina-klucze.pl
Liczba mieszkańców:  14.933
Osoby kontaktowe:  Urszula Dudzik
 Specjalista pracy socjalnej

 Katarzyna Sierka
 Starszy pracownik socjalny
 tel. 32 64 28 467
 e@mail: ops@gmina-klucze.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych