Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.783
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Zawiązanie Partnerstwa Lokalnego "Zdolna Dolna"

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Zawarcie Partnerstwa „Zdolna Dolna" nawiązuje do tradycji walońskiej, ściśle związanej z rozwojem szklarstwa na tym terenie. Ma na celu wyrobienie poczucia przynależności i dumy wśród mieszkańców Szklarskiej Poręby Dolnej ze swej „małej ojczyzny". Porozumienie partnerskie zawiązano z mieszkańcami najuboższego, najbardziej oddalonego od centrum miasta, a jednocześnie zamieszkałego przez największą liczbę rodzin dysfunkcyjnych regionu. Służy ono poprawieniu komunikacji i lepszemu przypływowi informacji pomiędzy klientami ośrodka pomocy a pracownikami socjalnymi i  władzami miasta, podjęciu ścisłej współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami (np. rodzinami dzieci korzystających ze świetlicy terapeutycznej, pedagogami, terapeutami, urzędnikami), rozwinięciu pomocy sąsiedzkiej i samopomocy oraz ożywieniu ekonomicznemu oraz poprawie warunków życia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie podjął działania dotyczące aktywizacji środowiska lokalnego, zorganizowano cykle spotkań mieszkańców i pracowników socjalnych, powstało boisko, uruchomiono linię komunikacji miejskiej przygotowano miejsce pod utworzenie lokalnego centrum inicjatyw społecznych, powołano interdyscyplinarny Zespół Interwencji Kryzysowej z Zespołem Społecznego Reagowania, zbudowano stałe kanały komunikacyjne ułatwiające przepływ informacji. Wszystkie podejmowane wspólnie działania stopniowo wpływają na zmianę wizerunku władz miasta i zwiększają zaufanie do pracowników socjalnych. Ułatwiło to niesienie skutecznej pomocy i wskazało sposoby rozwiązywania wielu problemów z pomocą samych podopiecznych.

Nakłady finansowe poniesione do tej pory na działania aktywizujące i integrujące lokalną społeczność zamknęły się w kwocie ok. 1800 zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-01-07
Data aktualizacji:  2013-07-09

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Szklarska Poręba
Powiat:  jeleniogórski
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  58-580 Szklarska Poręba
Jednostka wdrażająca:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ulica:  ul. Sikorskiego 8
Wirtyna internetowa:  www.mops.szklarskaporeba.pl
Liczba mieszkańców:  7.182
Osoby kontaktowe:  Elżbieta Pawłowska
 Dyrektor MOPS
 tel. 75 717 21 46
 e@mail: sekretariat.mops@szklarskaporeba.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych