Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.655.851
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
"Dajemy szansę wszystkim" - powiatowy system wsparcia osób niepełnosprawnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne powiatu pilskiego - dążą do stworzenia kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i wdrażają rozwiązania, które umożliwią im samodzielne oraz niezależne życie. W ramach realizacji ustawowych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z obowiązujących obecnie przepisów prowadzone są działania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej m.in.: dofinansowanie uczestnictwa w terapii zajęciowej, likwidacja barier, przystosowywanie i tworzenie stanowisk pracy oraz poradnictwo w pełnym zakresie (prawne, podatkowe, z zakresu ulg i uprawnień). Działania powiatu nakierowane są na stworzenie infrastruktury dostępnej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych oraz ich aktywizację. Działania podejmowane były w oparciu o Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2006 oraz 2007-2013, opracowanych na podstawie narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. oraz Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-05-18
Data aktualizacji:  2013-07-09

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Piła
Powiat:  pilski
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  64-920 Piła
Jednostka wdrażająca:  Starostwo powiatowe, inne jednostki organizacyjne powiatu
Ulica:  Al. Niepodległości 33/35
Telefon:  67 2109301
Wirtyna internetowa:  www.powiat-pilski.intrux.pl
 www.niepelnosprawni.powiat.pila.pl
Liczba mieszkańców:  138.000
Osoby kontaktowe:   Iwona Siwecka
 Dyrektor Wydziału Współpracy i Aktywizacji

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych