Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.592.908
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Asystent Osoby Niepełnosprawnej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej to miejski program aktywizujący osoby niepełnosprawne. Asystenci pomagają załatwiać sprawy w urzędach, dojechać do pracy lub na rehabilitację, wyjść na zakupy, na spacer, zwiedzić miasto itp. Realizacja programu usprawniła system polityki społecznej miasta oraz wzbogaciła wachlarz oferowanych usług na rzecz osób niepełnosprawnych. Obecnie (w roku 2011) w bazie danych klientów korzystających z Programu znajduje się 930 klientów, z czego ok. 330 osób regularnie (co najmniej raz na miesiąc)  korzysta z usług asystenckich. Wśród korzystających z usług asystenckich przeważają osoby z I grupą inwalidzką oraz osoby samotne powyżej 60 roku życia. Średnio z usług asystenta korzysta dziennie ok. 40-50 osób.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-06-07

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Warszawa
Powiat:  Warszawa
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  01-011 Warszawa
Jednostka wdrażająca:  Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”
Ulica:  ul. Nowolipie 25b
Telefon:  22 8383496
Fax:  22 6967042
Wirtyna internetowa:  www.asystent.warszawa.pl
Adres e@mail:  o.nowolipie@neostrada.pl
Liczba mieszkańców:  1.722.539
Osoby kontaktowe:  Jan Ponulak
 Naczelnik Wydziału Osób Niepełnosprawnych
 tel. 22 4431477

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych