Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.889
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Zespół ds. usług opiekuńczych - Dzierżoniów

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Dzierżoniów tak jak i inne miasta w Polsce zderza się z problemem starzejącego społeczeństwa. Sytuacja stanowi duże wyzwanie dla polityki socjalnej gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie stara się na bieżąco, w granicach własnych uprawnień, stwarzać nowe możliwości wsparcia dla osób starszych, jednym z przykładów jest stworzenie wyspecjalizowanego zespołu do spraw usług opiekuńczych.

Celem utworzenia  zespołu ds. usług opiekuńczych było skupienie problematyki osób starszych oraz:

  • usystematyzowanie potrzeb osób korzystających z usług opiekuńczych
  • zdiagnozowanie braków w obszarach działalności na rzecz osób starszych
  • zwiększenie nadzoru nad świadczonymi przez firmę zewnętrzną usługami
  • zwiększenie kompleksowości udzielanej pomocy
  • uproszczenie do minimum strony formalnej udzielanej pomocy (skrócić czas oczekiwania na pomoc)
  • wyspecjalizowanie pracownika socjalnego w pracy z osobą starszą
  • opracowywanie inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia osób starszych

Wdrożenie takiego rozwiązania usystematyzowało pracę na rzecz osób starszych i stworzyło możliwość wyspecjalizowania się pracowników w zakresie problematyki tej grupy społecznej.

Realizując to zadanie Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie nie poniósł dodatkowych kosztów finansowych. Zespół zadaniowy został utworzony z pracowników już zatrudnionych w jednostce, którym zmieniono zakres obowiązków. Zakres zadań zespołu został wpisany w regulaminie organizacyjnym  Ośrodka.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-12-27
Data aktualizacji:  2013-07-09

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Dzierżoniów
Powiat:  dzierżoniowski
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:   Dzierżoniów
Jednostka wdrażająca:  Ośrodek Pomocy Społecznej
Ulica:  Złota 8
Liczba mieszkańców:  34.684
Osoby kontaktowe:  Elżbieta Sołtysik
 pracownik socjalny zespołu ds. usług opiekuńczych
 tel. 74 6321129
 e@mail: opsdz@opsdzierzoniow.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich