Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.591.299
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Rozwój idei wolontariatu w Gminie Michałowice - Program GOPS jako Gminnego Centrum Wolontariatu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Często możemy usłyszeć, że w dzisiejszych skomercjalizowanych czasach zanika wola społecznego działania na rzecz dobra wspólnego. Nie jest to prawdą - dostatecznie duża grupa osób jest skłonna podjąć działania jako wolontariusze - czy to w prawnym rozumieniu (zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), czy to w znaczeniu potocznym (czyli poprzez niesformalizowaną bezpłatną pracę). Chęci te mogą zostać jednak zmarnowane, jeśli osoby te nie znajdą miejsca, gdzie będą mogły się zaangażować. Gmina Michałowice dołożyła starań by tak się nie stało. Funkcjonujący w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej koordynator wolontariatu stanowi z jednej strony punkt kontaktowy dla wszystkich zainteresowanych pracą w charakterze wolontariusza, a z drugiej strony - zapewnia właściwe wykorzystanie posiadanych zasobów kadrowych. Co więcej - w ramach Gminnego Centrum Wolontariatu każdy zainteresowany wolontariusz może korzystać ze wsparcia w samodoskonaleniu. Efekty tak prowadzonej działalności są imponujące.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-28

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Michałowice
Powiat:  Pruszkowski
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  05-806 Michałowice
Jednostka wdrażająca:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ulica:  al. Powstańców Warszawy 1
Wirtyna internetowa:  http://www.wolontariat.michalowice.pl/
Liczba mieszkańców:  17
Osoby kontaktowe:  Iwona Radzimirska
 tel. (22) 350-91-22
 e@mail: radzimirska@michalowice.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich