Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.591.403
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Prometeusz - Nadzieja - Pomoc - Zmiana. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Powiecie Myślenickim

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Jedną z najważniejszych przyczyn interwencji kryzysowej jest przemoc w rodzinie (w realiach opisywanego powiatu myślenickiego jest to 40% wszystkich interwencji). Realizując swoje ustawowe zadania jednostki samorządu terytorialnego podejmują różnorakie działania ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Przy tej jednak okazji często uwaga jest skoncentrowana na przypadkach zdiagnozowanych przez policję. Tymczasem należy pamiętać, że jest to jedynie niewielki odsetek; znacznie częściej mamy do czynienia z przemocą, która jest trudno zauważalna. Z tej właśnie przyczyny szczególnie istotne jest przekazanie niezbędnej wiedzy osobom, które ze względu na pełnioną przez siebie funkcję mogą dostrzec symptomy domowej przemocy. Takie właśnie działania podjął powiat myślenicki. Jako element kompleksowego systemu przeprowadził szkolenia dedykowane nie tylko nauczycielom, czy pracownikom służby zdrowia, lecz również radnym. Podjął również starania co do nawiązania współpracy z osobami duchownymi - które często dysponują unikalną wiedzą dotyczącą problemów poszczególnych osób. Podjęte wreszcie zostały działania adresowane do ogółu społeczeństwa (uruchomienie strony internetowej o profilu informacyjnym, umożliwiającej również umówienie się na wizytę w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa). Dzięki podjętym działaniom znacznie łatwiej jest zdiagnozować przypadki występowania przemocy w rodzinie.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-28

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Myślenice
Powiat:  Myślenice
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  
Jednostka wdrażająca:  : Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
Wirtyna internetowa:  www.myslenicki.pl
Liczba mieszkańców:  123.327
Osoby kontaktowe:  Sylwia Michalec-Jękot
 Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach
 tel. (12) 271-04-29
 e@mail: oik@myslenicki.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich