Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.673.481
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
"Dobry start w samodzielność" - projekt systemowy wdrażany w powiecie gliwickim

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Brak samodzielności poszczególnych osób wiąże się z licznymi problemami - tak z indywidualnego, jak i społecznego punktu widzenia. W tym pierwszym zakresie należy podkreślić utratę poczucia własnej wartości prowadzącą w skrajnym przypadku do poważnych problemów psychicznych, w tym drugim - koszty, które w ramach solidaryzmu społecznego muszą być poniesione na rzecz osoby niesamodzielnej. W tej sytuacji kompleksowe działania ukierunkowane na aktywizację społeczną i związaną z tym aktywizację zawodową są bardzo cenne. Dobrym przykładem może służyć powiat gliwicki, który od roku 2008 prowadzi program adresowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych. Wsparcie udzielane jest przez okres roku, a jego zakres i formy są dostosowywane do potrzeb osób wybranych do udziału w danej (rocznej) edycji. Uzyskane wyniki wskazują na osiągnięcie stawianych celów.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-28

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Gliwice
Powiat:  Gliwice
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  44-100 Gliwice
Jednostka wdrażająca:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach
Ulica:  ul. Zygmunta Starego 17
Wirtyna internetowa:  http://www.powiatgliwicki.pl/
Liczba mieszkańców:  115.299
Osoby kontaktowe:  Grażyna Ledwoń
 tel. (32) 332-66-14
 e@mail: pcpr_gliwice@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich