Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.532
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Wzmocnienie infrastruktury sołeckiej w celu aktywizacji i integracji mieszkańców oraz podniesienia jakości ich życia

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Praktyka polega na kompleksowym wsparciu społeczności wiejskich sołectw, porozrzucanych w śródleśnych terenach Gminy Czersk (tereny leśne, serce Borów Tucholskich).

 

Celem działań było odbudowanie więzi i integracja mieszkańców oraz zmotywowanie ich do podjęcia działalności na rzecz swojej społeczności. Cel nadrzędny: systematyczne podnoszenie życia mieszkańców sołectw. Narzędziem do osiągnięcia tego celu było wyposażenie sołectw w niezbędną infrastrukturę społeczną oraz pomoc w utworzeniu lokalnych organizacji pozarządowych, a na etapie podjęcia przez nie działalności - wspieranie jej.

 

W ramach tych działań zrealizowano następujące etapy działań:

  1. Diagnoza mocnych i słabych stron, opracowanie Planów Odnowy Sołectw i Miejscowości z udziałem Mieszkańców;
  2. Realizacja Planów Odnowy (tj. realizacja projektów infrastrukturalnych)
  3. Włączenie aktywności społecznej do „ożywienia" infrastruktury - realizacja projektów społecznych na bazie powstałej infrastruktury, skierowanych do wszystkich grup wiekowych (od przedszkolaków po seniorów), inicjowanie kreacji lokalnych stowarzyszeń.
  4. Nawiązanie i sprawne realizowanie partnerstwa w działaniu Gminy Czersk i sołeckich stowarzyszeń (wspieranie działań).
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-28

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Czersk
Powiat:  Chojnicki
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  89-650 Czersk
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Czersku
Ulica:  Kościuszki 27
Wirtyna internetowa:  www.czersk.pl
Liczba mieszkańców:  21.224
Osoby kontaktowe:  Magdalena Apostołowicz
 Inspektor Wydziału Rozwoju Społecznego
 tel. (52) 395 48 68
 e@mail: promocja@czersk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich