Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.755
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzebini

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Tempo demograficznego starzenia się ludności miast staje się coraz szybsze. W efekcie miasta muszą się liczyć z coraz większym obciążeniem związanym z koniecznością organizacji systemu usług dla osób starszych, a także z koniecznością stworzenia oferty dla tych mieszkańców, którzy do późnego wieku zachowają sprawność i będą wykazywali się dużą aktywnością. Poziom aktywności zarówno fizycznej jak i psychicznej, powoduje zmianę nastawienia społecznego oraz zmianę oczekiwań grupy ludzi mniej aktywnych zawodowo, a wciąż czynnych fizycznie i psychicznie. Program aktywizacji osób starszych z terenu Trzebini znalazł swe odbicie w strategii trzebińskiej na lata 2006-2013. Także wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom władze miasta Trzebini podjęły decyzję o utworzeniu na terenie miasta Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem projektu jest włączenie osób starszych do  kształcenia ustawicznego, aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej.  Inauguracja UTW odbyła się we wrześniu 2007 roku w Domu Kultury. Organizacyjnie UTW umieszczony został w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Gospodarkę finansowo-księgową UTW nadzoruje Dyrektor M-GOKSiR, natomiast całość prac związanych z organizacją zajęć, programem, opieka merytoryczna powierzona została kierownikowi Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszystkie zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Domu Kultury, przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku. Wspólna baza, administracja, możliwość korzystania z już istniejących pomieszczeń, spowodowała, że stworzenie takiej oferty dla seniorów nie  wymagało znacznych nakładów. Dzięki tej inicjatywie powstało miejsce, w którym mogą kształtować swe umiejętności i wiedzę osoby starsze z terenu gminy, przez pierwsze dwa lata funkcjonowania UTW - około 200 osób. 

UTW utrzymuje się ze środków M-GOKSiR, z wpływów z wpisowego od słuchaczy, część zajęć finansowana jest z budżetu miasta, a także - w niewielkim zakresie - ze środków finansowych od sponsorów.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-09-21
Data aktualizacji:  2011-03-17

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Trzebina
Powiat:  chrzanowski
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  32-540 Trzebinia
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  ul. Kościuszki 74
Telefon:  32 612 14 97
Fax:  32 611 06 21
Wirtyna internetowa:  www.trzebinia.pl, www.mgoksir.trzebinia.pl
Adres e@mail:  mgoksir@op.pl
Liczba mieszkańców:  34.041
Osoby kontaktowe:  Ewa Jędrysik
 Zastępca Dyrektora M-GOKSiR w Trzebini
 tel. 32 612 14 97
 e@mail: mgoksir@op.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych