Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.673.630
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Lokalna polityka oświatowa miasta oraz gmin z terenu powiatu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Celem podjętych działań jest wypracowanie spójnej  polityki oświatowej obejmującej poszczególne gminy z terenu Powiatu Ełckiego oraz zawiązanie koalicji na rzecz edukacji. Wypracowanym efektem jest przyjęta polityka oświatowa na terenie Powiatu Ełckiego (w załączeniu uchwała RP w sprawie polityki oświatowej powiatu ełckiego wraz z raportem dotyczącym diagnozy o stanie oświaty, cele polityki oświatowej oraz struktura organizacyjna szkół). Partnerem tego przedsięwzięcia jest Miasto Ełk.               

Przyjęte rozwiązanie polega na świadczeniu usług edukacyjnych oraz poprawie ich jakości poprzez jednostki organizacyjne (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz Zespół Szkół Samorządowych). Umożliwiają one uczniom rozwijanie pasji i zainteresowań, wspierają uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, uaktywniają społeczne i obywatelskie postawy uczniów, a także wzbogaciły bazę lokalową  i wyposażenie w pomoce dydaktyczne.

Podstawowym celem jest przygotowanie uczniów do dorosłego życia oraz podjęcia ról społecznych zgodnie z oczekiwaniami: środowisk rodziców, uczniów oraz społeczności lokalnej – poprzez  świadczenie usług edukacyjnych wysokiej jakości. Także kształtowanie społecznego poparcia dla przedsięwzięć samorządu oraz budowanie obrazu miasta jako ośrodka budującego przyjazną przestrzeń edukacyjną dla mieszkańców miasta.

Zgodnie z przyjętymi celami strategicznymi i operacyjnymi przyjętymi na lata 2007-2013, realizacja zadań  przebiega w 6 obszarach tematycznych i problemowych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-09-23
Data aktualizacji:  2011-03-17

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Ełk
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  19-300 Ełk
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta w Ełku, Wydział Edukacji – Szkoły, przedszkola, Centrum Edukacji Ekologicznej
Ulica:  ul. Marsz J. Piłsudskiego 4
Telefon:  87 73-26-200
Fax:  87 73 26 230
Wirtyna internetowa:  www.elk.pl
Adres e@mail:  um@elk.com.pl
Liczba mieszkańców:  57.073
Osoby kontaktowe:  Stanisław Zalewski
 Naczelnik Wydziału Edukacji
 tel. 87 732 61 45
 e@mail: s.zalewski@um.elk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych