Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.655.848
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Zarządzanie oświatą w Jarocinie - "Od oświaty biurokratów do oświaty obywateli"

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt „Od oświaty biurokratów do oświaty obywateli” polega na skorygowaniu sieci szkół samorządowych poprzez przekazywanie ich prowadzenia organizacjom pozarządowym, co prowadzi do  racjonalizacji wydatków oświatowych w gminie.W Jarocinie już od 2003 roku wprowadzono gminne zasady finansowania oświaty (m.in. tzw. bon oświatowy), mechanizmy rynkowe i konkurencję w sferze usług edukacyjnych i wychowania przedszkolnego. Uznano, że edukacja może być dużo efektywniej realizowana przez podmioty niepubliczne niż publiczne, dlatego zamiast likwidować szkoły oddano je w ręce stowarzyszeń, w których wiodącą rolę odgrywają rodzice uczniów.

W gminie powstało 10 niepublicznych przedszkoli (9 stowarzyszeniowych) i 7 gminnych, 6 stowarzyszeniowych szkół podstawowych i 9 gminnych, 4 niepubliczne gimnazja (3 stowarzyszeniowe) i 6 gminnych. Zatrudnionych w placówkach niepublicznych nauczycieli nie obejmuje Karta Nauczyciela, co pozwala dyrektorom różnicować ich wynagrodzenia w zależności od wkładu pracy, a to znacząco podnosi standard nauczania. Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny i wychowawczy w szczególności na terenach wiejskich sprawia, że szkoła staje się małym ośrodkiem kultury, sportu czy edukacji dorosłych. O jakości kształcenia mówią wyniki egzaminów szóstoklasistów i gimnazjalistów w szkołach niepublicznych, które rzadko spadają poniżej średniej gminnej (i tak od lat wyższej od średniej krajowej), a także wybory dokonywane przez rodziców, którzy czasem specjalnie dowożą swoje dzieci do oddalonych placówek niepublicznych.

Efektem wdrożonego rozwiązania jest obniżenie kosztów bieżących, co pozwoliło na realizację dodatkowych, nieobowiązkowych zajęć, zwiększenie do 80% odsetka dzieci w wieku 3-5 lat objętych opieką przedszkolną, szeroki zakres modernizacji i budowę nowych obiektów oświatowych. (m.in. 4 nowe pełnowymiarowe sale gimnastyczne, termomodernizacje budynków, budowa boiska).
Koszty finansowe poniesione przez gminę w latach 2003–2008, wyniosły ok. 1,5 mln. zł. Koszt wypłacania odpraw w przypadku każdej likwidacji zwracał się w ciągu 1–2 lat. 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-09-30
Data aktualizacji:  2011-02-27

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Jarocin
Powiat:  jarociński
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  63-200 Jarocin
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  Al. Niepodległości 10
Wirtyna internetowa:  www.jarocin.pl
Liczba mieszkańców:  45.000
Osoby kontaktowe:  Robert Kaźmierczak
 zastępca burmistrza
 tel. 62 747 28 96
 e@mail: kazmierczak@jarocin.pl

 Bożena Kubacka
 dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
 tel. 62 749 96 60

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych