Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.591.376
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Zapewnienie opieki i wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom na terenie gminy

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.Projekt polega na racjonalizacji i prywatyzacji sieci przedszkoli w gminie, dzięki czemu zapewniono wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym miejsca w placówkach lub dostęp do innych form wychowania przedszkolnego. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 5 przedszkoli publicznych, 2 niepubliczne i 4 ogniska przedszkolne. Mimo że przedszkola nie są obecnie prowadzone przez JST, są nadal publiczne, a także bezpłatne (gdy realizowana jest w nich podstawa programowa)
Gmina Murowana Goślina od wielu lat poszukiwała różnych form i rozwiązań, które miały zapewnić wszystkim dzieciom opiekę przedszkolną i wychowanie przedszkolne. Swoje działania skoncentrowała na zapewnieniu edukacji przedszkolnej dzieciom zamieszkałym na terenach wiejskich oraz podniesieniu jakości zarządzania przedszkolami funkcjonującymi na terenie gminy.
Prywatyzacja przedszkoli rozpoczęła się w 2001 roku. W rezultacie prowadzenie trzech przedszkoli publicznych powierzono osobom fizycznym, a jedno również publiczne Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim. Kolejnym krokiem było przygotowanie w 2004 roku projektu pt. „Gdy nie ma przedszkola”, który zakładał powstanie ognisk przedszkolnych we wsiach: Boduszewo, Mściszewo, Uchorowo i Rakownia. W latach 2007-2008 zrealizowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Fundacją Familijny Poznań kolejny projekt - „Nasze przedszkole”, którego celem było otwarcie ogniska przedszkolnego w Rakowni, działającego przez 12 miesięcy. Po zakończeniu projektu organizowaniem opieki przedszkolnej we wsi Rakownia zajęło Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni. Fundacja Familijny Poznań włączyła się też w 2009 we wdrażanie projektu „Twoje przedszkole”, również finansowanemu z EFS. Efektem tej współpracy było otwarcie ognisk przedszkolnych we wsiach: Boduszewo, Mściszewo, Uchorowo. W 2009 uruchomiono przedszkole publiczne we wsi Długa Goślina  z oddziałem zamiejscowym we wsi Białężyn, które od 1 września 2009 prowadzi Stowarzyszenie „MAŁE JEST PIĘKNE" założone przez lokalną społeczność obu wsi.
Murowana Goślina obecnie nie prowadzi żadnego przedszkola, ale zapewnia powszechny dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest organizatorem rynku usług edukacyjnych, a zgodnie z zasadą subsydiarności usługę wykonują różnorodne podmioty.
Efektem tych zmian jest upowszechnienie dostępu do opieki przedszkolnej i lepsza jakość usług. Opieką przedszkolną w Murowanej Goślinie w 2009 roku było objętych 72% dzieci, przy czym w skali kraju dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich wskaźnik ten wynosi 51% (dla wszystkich - 35%). W 2002 roku w Murowanej Goślinie wynosił on tylko 31,2%.
Koszt całego przedsięwzięcia wraz z coroczną dotacją (za rok 2008) na prowadzenie przedszkoli, remontami i adaptacja pomieszczeń to ok. 1 500 000 zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-09-30
Data aktualizacji:  2011-03-08

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Murowana Goślina
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  62-095 Murowana Goślina
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta i Gminy
Ulica:  ul. Poznańska 18
Wirtyna internetowa:  www.murowana-goslina.pl
Adres e@mail:  gmina@murowana-goslina.pl
Liczba mieszkańców:  15.992
Osoby kontaktowe:  Teresa Dutkiewicz
 Kierownik Biura ds. Oświaty
 tel. 61 8923690
 e@mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych