Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.591.357
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Świadczenie usług edukacyjnych na rzecz mieszkańców miasta poprzez utworzenie miejskiej publicznej placówki oświatowo-wychowawczej pn. Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt jest związany ściśle ze stanem środowiska i otoczenia, które ma decydujący wpływ na priorytet strategiczny miasta - turystykę. Jest realizowany przez Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE), które w efektywny sposób propaguje ideę ekorozwoju poprzez szeroko rozumianą promocję ekologii. Kształtowanie społecznego poparcia dla proekologicznych działań samorządu i wspieranie inicjatyw zmierzających po podniesienia jakości środowiska i życia mieszkańców oraz budowanie obrazu miasta jako wzorcowego ośrodka zrównoważonego rozwoju to główne cele tej instytucji. Została ona utworzona w 2005 roku i jest finansowana z budżetu miasta.

     Ten wyjątkowy w województwie warmińsko-mazurskim ośrodek posiada dobrze wyposażoną bazę, na która składają się: trzy sale ze sprzętem multimedialnym, stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, sprzęt  do obserwacji mikro- i stereoskopowych, walizkowe laboratoria do badania jakości, gleby i powietrza, wideoteka i biblioteka, Muzeum Jeziora z akwariami i planszami. CEE podejmuje bogatą działalność obejmująca: zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone przez nauczycieli, warsztaty, sympozja, konkursy, konferencje, wystawy, przygotowanie wydawnictw, zajęcia na terenie ogrodu botanicznego Centrum, imprezy okolicznościowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych..

     Projekt jest inicjatywą przedstawicieli społeczności lokalnej, która uzyskała aprobatę i wsparcie ze strony samorządu. CEE współpracuje nie tylko ze szkołami, do których kieruje znaczną część swojej oferty, ale i z innymi partnerami, w tym pozarządowymi, w samym Ełku i okolicy. Koszt funkcjonowania obiektu dydaktycznego CEE w 2007 roku wyniósł ok. 250 tys. zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-01-07

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Ełk
Powiat:  ełcki
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  19-300 Ełk
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta w Ełku
Ulica:  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4
Wirtyna internetowa:  www.cee.elk.edu.pl
Liczba mieszkańców:  56.530
Osoby kontaktowe:  Stanisław Zalewski
 Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Ełku
 tel. 0 87 7326200; 600 37 42 99
 e@mail: s.zalewski@um.elk.pl

 Roman Paczkowski
 Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
 tel. 0 87 610 16 24
 e@mail: ceelk@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych