Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.591.346
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Między edukacją a zatrudnieniem- program kształcenia zawodowego młodzieży

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt ten pokazuje kompleksowe podejście do problemu kształcenia zawodowego młodzieży. Obejmuje szereg działań podejmowanych przez powiat, które dostosowują szkolną ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. Tworzenie nowych kierunków kształcenia w takich zawodach, na które jest popyt na lokalnym i krajowym  rynku pracy, ma zapobiegać bezrobociu. Wprowadzono, początkowo jako eksperyment, kształcenie w zawodzie florysty, który został wpisany przez MEN na listę zawodów. Uruchomiono kształcenie w zawodzie monter mechatronik oraz technik logistyk. W 7 szkołach oraz 3 poradniach psychologiczno-pedagogicznych zatrudniono doradców zawodowych, których zadaniem jest kształtowanie i późniejsze monitorowanie ścieżki zawodowej absolwentów.

     Starostwo Powiatowe czynnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy, a także z przedsiębiorcami oraz uczelniami wyższymi. PUP od 1999 r. przygotowuje cykliczne raporty na temat sytuacji absolwentów na rynku pracy, które są analizowane przez dyrektorów szkół, doradców zawodowych, pracowników Wydziału Edukacji Starostwa. Na ich podstawie określa się kierunki koniecznych zmian systemu kształcenia, uruchamiane są nowe kierunki, odpowiadające aktualnemu zapotrzebowaniu. Koszt działań związanych z nowymi kierunkami kształcenia wyniósł około 370 tys. zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-01-07
Data aktualizacji:  2011-03-08

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Poznań
Powiat:  poznański
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  60-509 Poznań
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Ulica:  ul. Jackowskiego 18
Telefon:  61 841 05 01
Fax:  61 848 05 56
Wirtyna internetowa:  www.powiat.poznan.pl
Adres e@mail:  starostwo@powiat.poznan.pl
Liczba mieszkańców:  293.397
Osoby kontaktowe:  Dorota Kuklińska
 Pełnomocnik Starosty Poznańskiego ds. Systemu Zarządzania Jakością
 tel. 61 841 06 93
 e@mail: dorota.kuklinska@powiat.poznan.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych