Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.647
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Oświata
Zmiana zasad funkcjonowania stołówek szkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


W Mieście i Gminie Prabuty została utworzona jedna kuchnia centralna, w której przygotowywane są obiady dla uczniów dożywianych przez MGOPS Prabuty we wszystkich szkołach  podstawowych i gimnazjach. Do czterech szkół obiady są dowożone i wydawane w stołówkach szkolnych przez pracowników firmy prywatnej, która jest wyłaniana w drodze przetargu na prowadzenie usługi. Przedmiotem przetargu jest cena obiadu. Firma podpisuje z gminą trzyletnią umowę na dzierżawę kuchni i stołówki centralnej. Została również stworzona możliwość zakupu obiadów dla  dzieci  nie kwalifikujących się do pomocy opieki społecznej, a także dla nauczycieli i odbiorców zewnętrznych. Pozostałe kuchnie zostały zlikwidowane. Kuchnia centralna jest dobrze wyposażona, co pozwala na wykonywania usługi na dobrym poziomie. Jakość posiłków jest monitorowana przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-12-05

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Prabuty
Powiat:  kwidzyński
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  82-550 Prabuty
Jednostka wdrażająca:  Miasto i Gmina Prabuty
Ulica:  Kwidzyńska 2
Telefon:  55 2782001
Wirtyna internetowa:  www.prabuty.pl
Liczba mieszkańców:  13.406
Osoby kontaktowe:  Palmira Trzcińska – Kowalska
 Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 tel. 55 2624153
 e@mail: nauka@prabuty.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich