Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.655.874
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Oświata
"Mała gmina - wielkie perspektywy". Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy Aleksandrów Łódzki

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Wdrożona praktyka skierowana jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Łódzki i dotyczy realizacji zajęć pozalekcyjnych. Praktyka zrealizowana ze środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2.

Zajęcia realizowano w trzech formach:

  • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języka obcego, matematyki, przyrody, historii, informatyki, fizyki, chemii, biologii i geografii;
  • zajęcia dodatkowe sportowe, koła zainteresowań z języka polskiego, języka obcego, matematyki, przyrody, historii, informatyki, fizyki, chemii, biologii i geografii, ekspresji kulturalnej, inicjatywności i przedsiębiorczości;
  • zajęcia ze specjalistą z umiejętności uczenia się dla dzieci z trudnościami w nauce, zajęcia z psychologiem, zajęcia z rozwijania kompetencji społecznych, zajęcia logopedyczne i terapeutyczne.

W ramach wdrożonego projektu doposażono wszystkie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz zakupiono usługi turystyczne, bilety do kina, teatru, muzeów, na wystawy.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-12-27
Data aktualizacji:  2012-02-01

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Aleksandrów Łódzki
Powiat:  zgierski
Województwo:  łódzkie
Kod pocztowy i Poczta:  95-070 Aleksandrów Łódzki
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
Ulica:  Pl. Kościuszki 2
Liczba mieszkańców:  27.891
Osoby kontaktowe:  Tomasz Barszcz
 Naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miasta
 tel. 603 350204

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich