Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.663.812
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 

Inne bazy danych

 

Bazy dobrych praktyk Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich

 

I. Baza przygotowana w ramach projektu wspólnie realizowanego przez organizacje samorządowe

II. Związek Gmin Wiejskich RP

III. Związek Miast Polskich

IV. Związek Powiatów Polskich

 

 

 Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzii rozwoju lokalnego i regionalnego 
 Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych
 


Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich