Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.663.810
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 

Mapa Praktyk


Usługi społeczne

 


» Kultura

  Augustów - ZACHOWANIE DLA POTOMNOŚCI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY SZTABIN
  Barlinek - Centrum Informacji Turystycznej w Barlineckim Ośrodku Kultury
  Bieliny - Centrum Kultury i Tradycji Gór Świętokrzyskich narzędziem promocji regionu i integracji mieszkańców gminy
  Bieliny - Współpraca Międzysektorowa na Rzecz Rozwoju Aktywności Społecznej. Rozwój Lokalnego Wzmacniania Atrakcyjności Turystycznej w Oparciu o Potencjał Kulturowy Gminy Bieliny i Gór Świętokrzyskich.
  Bochnia - Promocja kultury narzędziem realizacji celów strategii rozwoju miasta
  Bolesławiec - Powiat Bolesławiecki ratuje Teatr
  Częstochowa - Poligon kulturalny, czyli młodzież przejmuje inicjatywę
  Dąbrowa Górnicza - Projekt Dąbrowa Górnicza - Studium Głównych Tras Rowerowych
  Drwinia - Utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze gmin: Bochnia, Drwinia, Koszyce, Rzezawa, Szczurowa
  Elbląg - Konkurs "Najatrakcyjniejsza wieś turystyczna powiatu elbląskiego"
  Elbląg - Wieś z inicjatywą
  Ełk - Organizacja Edukacyjnej Działalności Artystycznej Oraz Działań Kulturalnych Dla Dzieci i Młodzieży W Szkole Artystycznej W Ełku
  Gdańsk - Karta do Kultury
  Gliwice - Projekt Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego
  Gliwice - PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej
  Gliwice - Promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego
  Halinów - Teatr im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Michałowie
  Jarocin - Biblioteka - Centrum Aktywności Lokalnej
  Katowice - Promocja Młodych Twórców Kultury
  Kielce - Powiat Kielecki - Jarmark Świętokrzyski
  Koszalin - Kultura jest dla każdego - oferta Koszalińskiej Biblioteki Publicznej dla osób niepełnosprawnych
  Kramsk - Kompleksowa realizacja pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania beneficjentów
  Krotoszyn - Współpraca samorządu miejskiego z obywatelskim stowarzyszeniem miłośników kolei w promocji lokalnego transportu kolejowego oraz popularyzacji kultury i turystyki w regionie
  Kutno - Nagroda Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
  Limanowa - Zarządzanie sferą kultury ludowej
  Masłów - Spotkania z kulturą - nowoczesne zarządzanie i promocja kultury w gminie Masłów
  Michałowice - Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji
  Olsztyn - Biblioteki multimedialne - nowoczesne centra informacji, edukacji i rekreacji
  Ostrów Wielkopolski - Centralny Komputerowy Katalog Biblioteczny
  Pacanów - Europejskie Centrum Bajki - innowacyjny samorządowy inkubator kultury w małej gminie wiejskiej promotorem rozwoju społeczno – gospodarczego regionu
  Płońsk - Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska - placówka informacyjno-dokumentacyjna specjalizująca się w gromadzeniu, opracowywaniu i upowszechnianiu informacji o dziejach społeczności lokalnej
  Płońsk - Partnerstwo w kulturze i oświacie na przykładzie projektu Płońskie Zaduszki Muzyczne "PAMIĘĆ ZA SERCE" cykliczny multimedialny koncert w hołdzie zmarłym, powszechnie szanowanym płońszczanom
  Podkowa Leśna - Biblioteka samorządowa w małym mieście miejscem spotkań, inspiracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
  Podkowa Leśna - Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej modelowym przykładem inkubatora kultury lokalnej
  Polkowice - Powiat Polkowicki - estetyka wsi
  Prabuty - "Pole sztuk" - Plener malarsko-rzeźbiarski w Rodowie
  Psary - Oddolne realizowanie potrzeb - szansą na aktywizację społeczno - kulturalną mieszkańców gminy Psary
  Sędziszów - Budowa Bazy turystyczno - kulturalno - rekreacyjnej w Sędziszowie
  Słupsk - Nowoczesne czytelnictwo osób niewidomych
  Słupsk - Społeczna Pracownia Digitalizacji
  Swarzędz - Kompleksowe zarządzanie przedsięwzięciami z dziedziny sportu i rekreacji.
  Szczecin - Samorząd promotorem transgranicznej edukacji i rekreacji w Lasach Miejskich Szczecina
  Szczecinek - Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku - nowa formuła funkcjonowania instytucji kultury oraz innowacyjne metody zarządzania kulturą w samorządach lokalnych
  Tarnobrzeg - Zwiększenie wykorzystania potencjału informacyjnego biblioteki
  Trzebnica - Mobilny Przewodnik po powiecie trzebnickim
  Turek - Biblioteka Publiczna jako wydawca książek i ośrodek promujący lokalną twórczość
  Żory - Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
  Żory - Biblioteka - Jesteś na dobrej drodze, czyli Marketing Mix w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach
  


+ centra kultury

   Bałtów - Budowa produktu turystycznego gminy przez społeczność lokalną
   Byczyna - Polsko - Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa w średniowiecznym grodzie
   Ełk - Rozwój usług kulturalnych jako jeden z filarów strategii rozwoju miasta
   Koszalin - Wioska Hobbitów
   Nowy Tomyśl - Wielofunkcyjna Stodoła Wielkopolska w Nowym Tomyślu - miejsce kultury i rzemiosła
   Puńsk - Gmina animatorem współpracy społeczności lokalnej na rzecz rozwoju kultury ludowej i utrzymania tożsamości narodowej
   Puszczykowo - Puszczykowski Salon Artystyczny
   Węgrów - Wspólne przedsięwzięcie "Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych"
  


+ biblioteki

   Piła - Rodzinne popołudnia z Misiem - promocja czytelnictwa wśród mieszkańców powiatu
   Słupsk - Bałtycka Biblioteka Cyfrowa (BBC) w Słupsku
   Żory - Projekty kulturoznawczo-edukacyjne jako nowoczesna forma działalności Muzeum Miejskiego w Żorach (Zintegrowany Plan Rozwoju)
  


+ domy kultury

  


+ muzea

   Krosno Odrzańskie - Rewitalizacja Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim
   Żory - Zmiana systemu zarządzania w Muzeum Miejskim w Żorach (Museum’s Project Management)
 


» Pomoc społeczna

  Aleksandrów Łódzki - Komplementarność usług jako metoda wprowadzania jakościowych zmian zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej mieszkańców
  Bielsko-Biała - Wdrażanie projektów "miękkich" na rzecz integracji społecznej przy rewitalizacji obszarów zdegradowanych
  Bielsko-Biała - "Bielsko-Biała łączy ludzi" - program przeciw wykluczeniu społecznemu
  Bielsko-Biała - Działania wspierające kierowane do rodzin wielodzietnych w ramach kompleksowego systemu wsparcia rodzin w Bielsku-Białej, mające na celu promowanie modelu rodziny.
  Boguszów-Gorce - Gminny Informator Niepełnosprawnych w Gminie Boguszów-Gorce
  Bydgoszcz - Samorząd liderem działań na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wynikającemu z bezrobocia
  Bytów - Kompleksowy system pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym na terenie gminy
  Bytów - Powiat Bytowski SEPI
  Czersk - Wzmocnienie infrastruktury sołeckiej w celu aktywizacji i integracji mieszkańców oraz podniesienia jakości ich życia
  Częstochowa - Program na rzecz osób niepełnosprawnych realizowany w latach 2003-2008 przez MOPS w Częstochowie
  Częstochowa - Asystent rodziny
  Dąbrowa Górnicza - Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób bezdomnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, jako efekt wdrażania wybranych elementów modelu gminnego standardu wychodzenia z bezdomności
  Długołęka - Spełnić choć jedno marzenie
  Długosiodło - Aktywne formy działań instytucji pomocy społecznej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu.
  Dzierżoniów - Zespół ds. usług opiekuńczych - Dzierżoniów
  Ełk - Współpraca samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi w efektywnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci "Tęczowy Dom" w Ełku
  Ełk - Ełk - Daj mi szansę, ja też potrafię
  Gdańsk - Rodzinne domy pomocy
  Gdańsk - Utworzenie osiedla Sitowie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku
  Gdynia - Plan Utrecht – program na rzecz wychodzenia z bezdomności w gminie Gdynia
  Gliwice - "Dobry start w samodzielność" - projekt systemowy wdrażany w powiecie gliwickim
  Gniezno - Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AKORD – budowanie lokalnej sieci oparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Gogolin - Strategia i programy rozwiązywania problemów społecznych, osób niepełnosprawnych i ochrony zdrowia na lata 2005-2010
  Gryfino - Kompleksowy system opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfińskim
  Karlino - Działania wobec dłużników alimentacyjnych przez pomoc i pracę socjalną w gminie Karlino
  Karlino - Aktywizacja środowiska lokalnego sposobem na rozwiązanie problemu jednostki
  Katowice - Miejska Dżungla - KATOWICE
  Katowice - Modelowe rozwiązanie w zakresie współpracy ze społecznością lokalną na przykładzie realizowanego w Szopienicach Programu Centrum Aktywności Lokalnej
  Katowice - Integracja społeczności lokalnej w górnośląskich dzielnicach metropolitalnych - Nikiszowiec
  Kielce - Działania Powiatu Kieleckiego w ograniczaniu skutków niepełnosprawności mieszkańców
  Kielce - Organizacja zajęć rehabilitacji środowiskowej dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kieleckiego oraz świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych
  Klucze - Wykorzystanie działań samopomocowych jako efektywna forma rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych
  Kościerzyna - Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie
  Kramsk - Nowatorska metoda usług opiekuńczych jako instrument przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych na terenie Gminy Kramsk
  Lubicz - Program Aktywności Lokalnej – jako pogłębiona diagnoza rodzinna i środowiskowa a dalsza droga rozwoju klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu
  Lubin - Powiatowe Centrum Wolontariatu
  Lublin - Lublin Przyjazny Seniorom
  Lublin - Rodzina Trzy Plus
  Luboń - Świetlice socjoterapeutyczne w szkołach podstawowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
  Łódź - Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w mieście Łodzi
  Malbork - Określenie roli Powiatowego Urzędu Pracy jako pośrednika w zatrudnieniu
  Michałowice - Rozwój idei wolontariatu w Gminie Michałowice - Program GOPS jako Gminnego Centrum Wolontariatu
  Mława - Projekty socjalne Przyjazny Dom I, II, III
  Myślenice - Prometeusz - Nadzieja - Pomoc - Zmiana. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Powiecie Myślenickim
  Nysa - Reaktywacja ginących zawodów w powiecie nyskim
  Nysa - Punkty informacyjno-doradcze dla bezrobotnych "Jaskółka"
  Nysa - Modelowe rozwiązanie problemu bezrobocia i zarazem deficytu mieszkań
  Opole - Klub Integracji Społecznej - wzbogacenie prac społecznie użytecznych dodatkowymi działaniami aktywizującymi
  Opole - Razem ale osobno - Program kompleksowej pomocy profilaktyczno-terapeutycznej dla rodzin doświadczających problemów spowodowanych migracją zarobkową
  Orneta - Ornecka spółdzielnia socjalna - skuteczne narzędzie aktywizacji
  Ostrowiec Świętokrzyski - Ostrowiec Świętokrzyski - GMINNE CENTRUM INFORMACJI
  Ostróda - Szymanowie - szansą dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży na równy dostęp do kompleksowego wsparcia od przedszkola do dorosłości
  Oświęcim - Program pomocy dla mieszkańców budynku przy ul. Leszczyńskiej 2 realizowany przez MOPS w Oświęcimiu
  Piła - Powiat pilski Kontrakty pielęgniarskie
  Piła - "Dajemy szansę wszystkim" - powiatowy system wsparcia osób niepełnosprawnych
  Płońsk - Kompleksowy system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w tym profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy
  Poznań - Wdrażanie i realizacja programu "Dziecko pod parasolem prawa" jako przykład współdziałania instytucji miejskich i policji w Poznaniu
  Poznań - Program przeciwdziałania procederowi żebractwa na terenie miasta Poznania na lata 2008-2010
  Poznań - Lepsze jutro - aktywizacja osób bezrobotnych w Poznaniu
  Przasnysz - Przasnyska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - interdyscyplinarny Zespół stworzony ze specjalistów różnych dziedzin, którzy kompletnie realizują zadania przeciwdziałania przemocy i profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy domowej
  Sanok - Centrum Integracji Społecznej w Powiecie Sanockim
  Skierniewice - Skierniewicka Rodzina Plus
  Słupno - Młodzieżowy wolontariat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie
  Słupsk - Przekształcenie Domu Dziecka w nowoczesną instytucję opiekuńczą
  Sochaczew - "Seniorze nie jesteś sam" - program wspierania aktywności oraz doskonalenia jakości i dostępności usług socjalnych na rzecz osób starszych w gminie
  Sopot - Program wsparcia osób objętych usługami opiekuńczymi
  Szamotuły - Centrum Integracji Społecznej
  Szczecin - Przeciwdziałanie bezdomności - program polityki mieszkaniowej miasta Szczecina
  Szczecin - Aktywna Integracja w Szczecinie - przeciw wykluczeniu społecznemu
  Szczecinek - Adaptacja i modernizacja obiektów poszpitalnych na ośrodek rehabilitacji dla osób chorych na SM w Bornem Sulinowie
  Szczecinek - Zespołowa metoda pracy służb socjalnych
  Szklarska Poręba - Zawiązanie Partnerstwa Lokalnego "Zdolna Dolna"
  Śrem - Ożywienie mechanizmów partnerstwa lokalnego poprzez realizację zadań Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem
  Śrem - Nowatorskie usługi opiekuńcze narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych w gminie Śrem
  Śrem - Program aktywności lokalnej w gminie Śrem jako innowacyjne narzędzie kształtujące politykę społeczną
  Świdnik - Miejskie Centrum Profilaktyki i Miejskie Centrum Usług Socjalnych
  Świebodzin - Punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych
  Tczew - Bank Czasu - Bankiem Życzliwości
  Trzebina - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzebini
  Wałbrzych - Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 22 na Ośrodek Integracji dla Bezdomnych
  Warszawa - Centrum Aktywności Lokalnej - Żoliborz
  Warszawa - Asystent Osoby Niepełnosprawnej
  Warszawa - Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT w Warszawie
  Wągrowiec - Bogactwo kulturowe i przyrodnicze czynnikiem aktywizacji społeczności lokalnej
  Włocławek - Kształtowanie aktywnych postaw społecznych i zawodowych u beneficjentów pomocy społecznej w mieście Włocławku
  Zabierzów - Praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym
  Złotoryja - Kompleksowy system poprawy sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych w powiecie złotoryjskim
  Żory - Bo ważny jest dom - kompleksowy i efektywny system wspierania rodzicielstwa zastępczego
 


» Oświata

  Aleksandrów Łódzki - "Mała gmina - wielkie perspektywy". Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy Aleksandrów Łódzki
  Augustów - Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Augustowskiego
  Bełchatów - Działania w zakresie profilaktyki destrukcyjnych zachowań młodzieży
  Bielawa - Edukacja ekologiczna w Bielawie od przedszkola do szkoły wyższej
  Bielsko-Biała - Odnawialne Źródła Energii (OZE)- innowacyjna koncepcja kształcenia przyszłych kadr w Bielsku - Białej
  Bolesławiec - Szkoła otwartych szans
  Brusy - Edukacja przedszkolna Kaszubów
  Brzozów - Wykorzystanie informacji zwrotnej od klientów, wymiana doświadczeń oraz adaptacja sprawdzonych rozwiązań kluczem do sukcesu edukacyjnego i wychowawczego szkoły
  Chełm Śląski - Chełm Śląski - Skuteczny nabór do szkoły ponadgimnazjalnej i promocja placówki w sytuacji niżu demograficznego. „Ta szkoła da Ci zawód, ta szkoła da Ci pracę”
  Długosiodło - Ośrodki przedszkolne szansą na dobry start
  Dzierzgoń - e-przedszkola.pl - Innowacyjne przykłady upowszechniania edukacji przedszkolnej w gminie Dzierzgoń
  Elbląg - Elbląski Program Edukacyjny - "Uczyć się aby być"
  Elbląg - Elbląski Program profilaktyki wychowawczej dzieci i młodzieży "Odnaleźć się w sobie"
  Ełk - Świadczenie usług edukacyjnych na rzecz mieszkańców miasta poprzez utworzenie miejskiej publicznej placówki oświatowo-wychowawczej pn. Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
  Ełk - Lokalna polityka oświatowa miasta oraz gmin z terenu powiatu
  Ełk - Nasze pasje
  Ełk - Edukacja dzieci i młodzieży szkolnej czasowo hospitalizowanych w szpitalu miejskim, w oddziale przyszpitalnym prowadzonym przez Miasto Ełk „Inny wymiar szkoły – trochę szkoły w szpitalu”
  Gliwice - Powiat Gliwicki – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół powiatu gliwickiego o profilu ogólnym oraz poszerzenie oferty edukacyjnej tych placówek poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych zawierających dodatkowe zajęcia.”
  Głuchołazy - Współpraca JST ze stowarzyszeniami rozwoju wsi w zakresie edukacji
  Gniezno - Praca z uczniami uzdolnionymi jako istotny element działań dydaktycznych
  Gorlice - Południowomałopolska Sieć Edukacji Zawodowej
  Grodzisk Wielkopolski - Program profilaktyki zdrowotnej „Bądźmy zdrowi” w formie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół gminy Grodzisk Wielkopolski
  Jarocin - Zarządzanie oświatą w Jarocinie - "Od oświaty biurokratów do oświaty obywateli"
  Jarocin - JAROCIN – KREATYWNA SZKOŁ@. Wyposażenie wszystkich szkół z terenu gminy Jarocin w mobilne pracownie komputerowe
  Kartuzy - Modernizacja oraz dostosowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy ofert szkół zawodowych powiatu kartuskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych
  Kielce - Poprawa wyników nauczania uczniów powiatu kieleckiego dzięki zakupowi systemu EEG – Biofeedback
  Kielce - Twoja aktywność szansą na lepszą pracę
  Kielce - Nie zmarnuj szansy - inwestuj w siebie
  Koszalin - Koszaliński system oceny przedszkoli i szkół
  Koszalin - Działania na rzecz podniesienia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych
  Kraków - Platforma edukacyjna w Urzędzie Miasta Krakowa
  Legnica - Standaryzacja zatrudnienia metodą bonu organizacyjnego w legnickiej oświacie
  Lesznowola - Gotowy, by się rozwijać. Program stymulujący rozwój dzieci 6-letnich pod kątem przygotowania do nauki w szkole
  Limanowa - Organizacja wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  Lubawa - Grupy zabawowe jako alternatywna forma edukacji przedszkolnej
  Murowana Goślina - Zapewnienie opieki i wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom na terenie gminy
  Oleśnica - E-Oświata - program przyjaznej gminy
  Ostrów Wielkopolski - Stypendium naukowe im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
  Piła - Przyjazna Szkoła w Środowisku - PR w zarządzaniu oświatą
  Poznań - Między edukacją a zatrudnieniem- program kształcenia zawodowego młodzieży
  Poznań - Powiat Poznański – Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego.
  Prabuty - Zmiana zasad funkcjonowania stołówek szkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty
  Rawicz - Wewnątrzszkolny system zaopatrzenia w podręczniki w szkołach powiatu rawickiego
  Rybnik - Rybnicka edukacja niepełnosprawnych drogą do sukcesu.
  Sępólno Krajeńskie - Grant oświatowy Gminy Sępólno Krajeńskie
  Skierniewice - Podniesienie jakości edukacji w Mieście Skierniewice w latach 2007-2013 poprzez zwiększenie i identyfikację oferty edukacyjnej poszczególnych placówek oświatowych.
  Skoki - Przekazanie fundacji prowadzenia szkół podstawowych z terenów wiejskich gminy zamiast ich całkowitej likwidacji
  Sosnowiec - Zintegrowany system edukacji, wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
  Stoszowice - Pierwsza w Polsce szkoła pasywna
  Trzebina - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzebini
  Tychy - Pierwsza w Polsce samorządowa szkoła wyższa promotorem permanentnej edukacji mieszkańców Tych.
  Tychy - Osiedlowe Centra Sportowe w Tychach narzędziem upowszechniania sportu amatorskiego i aktywnej rekreacji wśród mieszkańców
  Zabór - Utworzenie w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze punktu informacji o pracy z dzieckiem
  Zelów - Formularze zamówień zamiast środków płatniczych w realizacji stypendium szkolnego
  Zielona Góra - Optymalizacja organizacji i finansów oświaty Powiatu Zielonogórskiego
  


+ Usprawnienia organizacji i finansowania ifrastrukt

   Morawica - Optymalizacja organizacji i finansowania oświaty w gminie Morawica
  


+ Organizacja oświaty

   Gdynia - Usprawnienie zarządzania gdyńską edukacją poprzez zintegrowany system zbierania danych
 


» Ochrona zdrowia

  Będzin - Powiat Będzieński - analiza zdrowia
  Biała Podlaska - Powołanie Spółki z udziałem 100% Gminy Miejskiej Biała Podlaska pod firmą "Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o."
  Bochnia - Organizator - specjalny ośrodek szkolno wychowawczy oraz stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych
  Bytów - Kompleksowy system pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym na terenie gminy
  Cieszyn - Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w powiecie cieszyńskim
  Cieszyn - "4 minuty, które decydują o życiu"
  Dąbrowa Górnicza - Gminny program zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i uczniów uczęszczających do dąbrowskich przedszkoli i szkół w oparciu o badania przesiewowe pod kątem wykrywania wad postawy ciała.
  Dywity - Wyrównanie dostępu do opieki medycznej dla mieszkańców wsi
  Dzierżoniów - Przyspieszenie procedur administracyjnych
  Elbląg - Nowoczesne Centrum dla Matki i Dziecka w Elblągu jako zintegrowany program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad rozwojowych w okresie prenatalnym i u dzieci oraz zmian nowotworowych u kobiet w Polsce północnej
  Ełk - Edukacja dzieci i młodzieży szkolnej czasowo hospitalizowanych w szpitalu miejskim, w oddziale przyszpitalnym prowadzonym przez Miasto Ełk „Inny wymiar szkoły – trochę szkoły w szpitalu”
  Gliwice - Kompleksowa restrukturyzacja i prywatyzacja publicznej służby zdrowia
  Grębocice - "Becikowe po Grębocicku" i nie tylko
  Kraków - Miejski Program Ochrony i Promocji Zdrowia "Zdrowy Kraków 2007-2009"
  Legionowo - Miejski Program Promocji Zdrowia w Legionowie
  Legnickie Pole - Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności
  Leszno - Procedura postępowania z rannymi i padłymi na terenie miasta Leszna zwierzętami
  Lesznowola - Przekształcenie gminnej służby zdrowia kluczem do polepszenia jakości, dostępności i różnorodności usług zdrowotnych świadczonych dla mieszkańców gminy
  Michałowice - Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji
  Myślenice - Powiat Myślenicki - szkoła młodych ratwoników
  Nakło nad Notecią - Wdrożenie oddolnej inicjatywy reformy strukturalnej systemu lecznictwa zamkniętego w powiecie nakielskim
  Olecko - Powiat Olecki profilaktyka raka szyjki macicy
  Otwock - Przekształcenie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - jednoosobową spółkę Skarbu Powiatu
  Piła - Modyfikowanie sposobu żywienia i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz jego wpływ na stan odżywienia i sprawność fizyczną
  Przasnysz - Powiat przasnyski - SPZZOZ
  Rejowiec Fabryczny - Sportowe Centrum Promocji Zdrowia w Rejowcu Fabrycznym
  Rzeczniów - Rzeczniowski rajd rowerowy - "Ty i Ja. Rowery dwa"
  Skwierzyna - Poprawa jakości usług medycznych poprzez restrukturyzację Szpitala w Skwierzynie oraz powierzenie prowadzenia działalności operatorowi zewnętrznemu
  Słupsk - "Zdrowie - Mama i ja" - zdrowotny program profilaktyczno - edukacyjny
  Szczecin - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Szczecina
  Świdnica - Edukacja zdrowotna – najważniejsza w profilaktyce raka piersi
  Tarnów - Komercjalizacja zakładów specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego, podległych Gminie Miasta Tarnowa
  Toruń - Program edukacyjny z zakresu zdrowego stylu życia
  Wąbrzeźno - Przekształcenie Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie w Niepubliczny ZOZ Nowy Szpital sp. z o.o.
  Ząbkowice Śląskie - Procesy przekształceniowe powiatowego zakładu opieki zdrowotnej w celu nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych oraz poprawy sytuacji finansowej zakładu.
 


» Sport i rekreacja

  Lubartów - Promocja miasta i regionu poprzez popularyzację turystyki rowerowej w małej gminie - LUBARTOWSKIE ŚWIĘTO ROWERU


Usługi techniczne

 


» Transport

  Brzeziny - Wprowadzenie systemu kontrolno-monitorującego oraz lokalizacyjnego pojazdów GPS na terenie Powiatu Brzezińskiego przy pracach zimowych utrzymania dróg
  Dzierżoniów - Optymalizacja zarządzania infrastrukturą drogową w małych i średnich miastach
  Dzierżoniów - Modelowy przykład organizacji komunikacji miejskiej i lokalnej w Dzierżoniowie, Bielawie i powiecie dzierżoniowskim
  Kraków - Pierwszy w Polsce autobus miejski na zamówienie: TELE-BUS
  Krotoszyn - Współpraca samorządu miejskiego z obywatelskim stowarzyszeniem miłośników kolei w promocji lokalnego transportu kolejowego oraz popularyzacji kultury i turystyki w regionie
  Lesznowola - Zapewnienie Mieszkańcom Gminy Lesznowola publicznego lokalnego transportu zbiorowego, którego zadaniem jest skomunikowanie poszczególnych miejscowości gminy oraz połączenie z liniami ZTM, Metrem i Koleją Mazowiecką
  Lubartów - Promocja miasta i regionu poprzez popularyzację turystyki rowerowej w małej gminie - LUBARTOWSKIE ŚWIĘTO ROWERU
  Majdan Królewski - Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Majdan Królewski
  Nowy Sącz - Modernizacja układu komunikacyjnego zabytkowej Starówki miasta Nowego Sącza
  Opole - Świadczenie specjalistycznych usług transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta
  Przasnysz - Zarządzanie infrastrukturą drogową powiatu przasnyskiego w oparciu o zewnętrzne środki finansowe
  Ruda Śląska - Rozwiązanie problemów parkowania w strefie centralnej Rudy Śląskiej przez budowę parkingu wielopoziomowego w systemie PPP
  Sosnowiec - Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych
  Warszawa - Internetowy serwis "eInwestycje" - skuteczne narzędzie wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów stołecznych dróg
  Warszawa - Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym - innowacyjny sposób zarządzania remontami stołecznych dróg
  Warszawa - Koordynacja inwestycji i remontów w pasie drogowym na terenie m. st. Warszawy przy wykorzystaniu internetowej platformy informacyjnej
  Wrocław - Zintegrowany System Transportu Szynowego - przykładem nowoczesnej organizacji ruchu i zarządzania transportem tramwajowym w dużej aglomeracji miejskiej
  Zabrze - Budowa centrum przesiadkowego w gminie Zabrze w systemie PPP
  


+ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

   Elbląg - Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego instrumentem nowoczesnego zarządzania kształtującego politykę dobrych praktyk w bezpieczeństwie ruchu drogowego i wprowadzania zmian w infrastrukturze drogowej
   Kościan - Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2004-2013
  


+ Partnerstwo publiczne przy realizacji inwestycji

   Ostrów Wielkopolski - Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego - Partnerstwo samorządowo-rządowe
   Szczecinek - Rozwój transportu miejskiego i turystyki w Szczecinku w latach 2006-2012.
  


+ Systemy płatności za przejazdy komunikacją miejską

   Rybnik - E-bilet w ramach Elektronicznej Karty Miejskiej
  


+ Komunikacja rowerowa

   Gdańsk - Zespół Mobilności Aktywnej - organizacja przyjaznej mieszkańcom komunikacji rowerowej i pieszej w Gdańsku
   Wrocław - Wrocławski Rower Miejski - przyjazny system udostępniania rowerów alternatywą dla tradycyjnych form komunikacji miejskiej
 


» Gospodarka mieszkaniowa

  Będzin - System dofinansowywania modernizacji ogrzewania mieszkań na terenie miasta Będzina ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Bydgoszcz - Samorządowy system pożyczkowy narzędziem wsparcia rewitalizacji i remontów bydgoskich kamienic
  Chorzów - Projekt zagospodarowania dużych mieszkań komunalnych - pustostanów lokalowych - jako przykład efektywnej polityki mieszkaniowej i prospołecznej w Chorzowie
  Dąbrowa Górnicza - Poprawa jakości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w gminie poprzez przyjęcie Polityki mieszkaniowej w gminie Dąbrowa Górnicza na lata 2018-2027
  Ełk - Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Małeckich 3 wraz z przyległym zabytkowym Parkiem Solidarności w Ełku
  Ełk - Przebudowa i adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) budynku pokoszarowego przy ul. Dąbrowskiego i Kościuszki w Ełku na budynek mieszkalny wielorodzinny
  Gorzów Wlkp - Biuro Zamiany Mieszkań w Gorzowie Wielkopolskim
  Gorzów Wlkp - Hotel Metalowiec - pomoc zagrożonym społecznie rodzinom w budowaniu swojej przyszłości
  Gorzów Wlkp - Program rewitalizacji centrum Gorzowa Wielkopolskiego we współdziałaniu ze wspólnotami mieszkaniowymi
  Kraków - Działania związane z wdrożeniem i realizacją zamian lokali mieszkalnych
  Kraków - Zintegrowany System Zarządzania Nieruchomościami Granit Kraków
  Krosno Odrzańskie - Adaptacja budynku pokoszarowego na socjalny budynek mieszkalny z przystosowaniami dla osób niepełnosprawnych
  Łódź - Konkurs ofert na najem lokali mieszkalnych, których remont jest ekonomicznie nieopłacalny oraz opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję
  Murowana Goślina - Realizacja umowy na Wieloletnie Zarządzanie i Realizację Inwestycji Budowlanych w Komunalnym Zasobie Lokalowym.
  Poznań - ZBUDUJ- ZAMIEŃ-ZAOSZCZĘDŹ (zmniejszenie wartości odszkodowań wypłacanych przez Miasto Poznań właścicielom prywatnym kamienic poprzez program budowy i zamiany mieszkań)
  Słupsk - Zamiana zajmowanego lokalu na lokal w nowo wybudowanym budynku
  Słupsk - "3 kroki do oddłużenia" - Program Spłaty Zadłużenia Mieszkańców Słupska.
  Szczecin - Program "Zielone Podwórka Szczecina"
  Wodzisław Śląski - Termomodernizacja budynków wielorodzinnych z wykorzystaniem premii termomodernizacyjnej w Wodzisławiu Śląskim
  Wrocław - Rewitalizacja zasobu - Program 100 kamienic
  


+ System organizacyjny zarządzania lokalami

   Gdańsk - Kompleksowa obsługa w zakresie zamiany mieszkań, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
   Murowana Goślina - Wieloletnie zarządzanie oraz realizacja inwestycji budowlanych w komunalnych zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina
  


+ Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych

   Łódź - Program rewitalizacji domów familijnych w Łodzi
   Sopot - Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu - programy pomocowe dla wspólnot mieszkaniowych
  


+ Wspieranie wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych

   Bytów - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i utworzenie Fundacji „Nasza Wspólnota”- jako skuteczny sposób finansowego i organizacyjnego wsparcia wspólnot mieszkaniowych oraz instrument zmiany wizerunku miasta
 


» Gospodarka komunalna

  Baranów - Wprowadzenie na terenie Gminy Baranów nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Bieliny - System wspomagania rozbudowy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Bieliny
  Bielsko-Biała - System zarządzania energią w Bielsku - Białej
  Bielsko-Biała - Punktowy system oceny wniosków o przydział lokali komunalnych w Bielsku-Białej
  Bydgoszcz - Bydgoski Węzeł Wodny - program rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych przywracających rzekę miastu i mieszkańcom
  Bydgoszcz - Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej - przykładem zagospodarowania historycznej przestrzeni śródmiejskiej wraz z jej adaptacją na potrzeby kultury i lokalnej przedsiębiorczości
  Chełm - Wspólne opracowanie planu gospodarki odpadami wraz z aktualizacjami dla gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Chełmskiej oraz cykliczne opracowywanie sprawozdań z ich realizacji
  Częstochowa - Optymalizacja zarządzania energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy
  Częstochowa - Przetarg na zakup energii elektrycznej jednym z elementów optymalizacji kosztów ponoszonych przez samorządy
  Częstochowa - Rada na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta Częstochowy platformą współpracy jednostek kształtujących i realizujących lokalną politykę energetyczną
  Dąbrowa Górnicza - Gospodarka odpadami komunalnymi
  Długosiodło - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w zabudowie rozproszonej na terenie gminy Długosiodło
  Drawsko Pomorskie - Współpraca transgraniczna samorządów lokalnych w rewitalizacji miejskiego dworca kolejowego oraz jego adaptacji dla potrzeb mieszkańców i organizacji pozarządowych
  Giżycko - Centrum Zarządzania Zimowym Utrzymaniem
  Głowno - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Głownie
  Jarocin - Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami
  Jaworzno - Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jaworzno
  Jaworzno - Zmiana w systemie wynagrodzeń w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy
  Karpacz - Odpłatne przejęcie przez gminę Karpacz obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Katowice - Efektywne zagospodarowanie terenów nadrzecznych w obrębie aglomeracji miejskiej na przykładzie rewitalizacji doliny rzeki Ślepiotki w Katowicach
  Katowice - Elektroniczna rejestracja zgłoszeń dla mieszkańców o zaistniałych zdarzeniach przestrzennych
  Krasnystaw - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych "KRAS-EKO"
  Lesznowola - Budynki socjalne mogą być piękne i funkcjonalne. Powiększenie bazy mieszkaniowej Gminy Lesznowola dla rodzin będących w trudnych warunkach
  Lębork - Zmiana systemu zarządzania przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych popartych wdrożeniem Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania (ZISZ)
  Mieścisko - Finansowanie inwestycji poprzez emisję obligacji z perspektywy 15 lat doświadczeń gminy wiejskiej Mieścisko
  Nowy Sącz - Zastosowanie monitoringu i sterowania elektronicznego do optymalizacji pracy systemu wodociągowego miasta Nowego Sącz
  Nysa - Samorząd powiatowy promotorem współpracy z gminami i mieszkańcami w zakresie przeciwdziałania lokalnym powodziom
  Płock - Ekodomki
  Płońsk - Budowa kompleksowej instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych
  Poznań - Poznańskie choinki wracają do środowiska
  Pruszków - Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych na terenie miasta Pruszkowa
  Przasnysz - Zarządzanie infrastrukturą techniczną w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej - stworzenie, kompleksowe uzbrojenie terenu (ze szczególnym uwzględnieniem sieci wodnokanalizacyjnej) i udostępnienie inwestorom
  Pyrzyce - Wykorzystanie wód geotermalnych do kompleksowego ogrzewania miasta
  Raciechowice - Modernizacja systemu oświetlenia ulic i dróg gminy Raciechowice
  Szczecin - Samorząd promotorem transgranicznej edukacji i rekreacji w Lasach Miejskich Szczecina
  Świecie - Sieć współpracy pomiędzy rożnymi poziomami samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
  Tychy - Efektywne i przyjazne środowisku źródła ciepła - tyski program ograniczenia niskiej emisji (PONE).
  Wolsztyn - Gospodarka odpadami w gminie Wolsztyn
  Żyrardów - Praktyczna realizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji fundamentem odnowy przestrzennej, gospodarczej i społecznej miasta
  


+ Oczyszczanie ścieków

   Bydgoszcz - Poprawa systemu zarządzania świadczonych usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bydgoszczy w wyniku wdrożenia systemu controllingu
   Przesmyki - Przydomowe oczyszczalnie ścieków
   Sokoły - Alternatywne formy sanitacji gminy na terenach o rozproszonej zabudowie
  


+ Składowiska odpadów komunalnych

   Końskie - System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Końskie
   Wieliszew - Ścieżka Edukacji Ekologicznej przy Międzygminnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Stałych w Jaskółowie
  


+ System odbioru odpadów niebezpiecznych

   Poznań - System odbioru odpadów niebezpiecznych w Poznaniu
  


+ System segregacji odpadów komunalnych

   Błażowa - Powszechny system gospodarki odpadami i surowcami wtórnymi na terenie własnej i sąsiednich gmin
   Morawica - Upowszechniania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
   Oława - Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK
   Popielów - Wdrożenie kompleksowego systemu usług z zakresu gospodarki odpadami, świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Popielów
   Puszczykowo - Czyste Puszczykowo
  


+ Usuwanie azbestu

   Poznań - Azbest - produkt non grata
  


+ Poprawa jakości dostarczanej wody

   Elbląg - Dostosowanie jakości wody pitnej do wymagań norm Unii Europejskiej
  


+ Partnerstwo publiczno-prywatne

   Gdańsk - Powierzenie właścicielskiej spółce majątkowej gminy ogółu zadań związanych z zarządzaniem, a eksploatacji - podmiotowi prywatnemu


Rozwój instytucjonalny

 


» Zarządzanie strategiczne

  Baranów - Baza wzorów decyzji administracyjnych w gminie Baranów
  Bochnia - Promocja kultury narzędziem realizacji celów strategii rozwoju miasta
  Bydgoszcz - Bydgoski Węzeł Wodny - program rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych przywracających rzekę miastu i mieszkańcom
  Cieszyn - System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim
  Częstochowa - Miasto zrównoważonej energii - częstochowski samorząd promotorem wzorcowego lokalnego planu działań efektywności energetycznej
  Drawsko Pomorskie - Współpraca transgraniczna samorządów lokalnych w rewitalizacji miejskiego dworca kolejowego oraz jego adaptacji dla potrzeb mieszkańców i organizacji pozarządowych
  Dzierżoniów - Miasto przyjazne przedsiębiorcom - jak wspierać przedsiębiorczość lokalną w małym mieście i regionie?
  Dzierżoniów - Zarządzanie energią w małym mieście – modelowa propozycja
  Jabłonna - Informowanie o zmianach przepisów prawnych na przykładzie gminy Jabłonna
  Lesznowola - Interaktywny System Zarządzania Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego wraz z Internetowym Systemem Prezentacji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Lubaczów - Usprawnienie procesu tworzenia i publikowania aktów stanowionych przez organy powiatu
  Lubartów - Samorządowy program wspierania przedsiębiorczości TERAZ BIZNES i organizacja lubartowskiej strefy gospodarczej
  Łącko - Usprawnienie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku poprzez reorganizację systemu kontroli zarządczej
  Nysa - Współpraca samorządu powiatowego z gminami w tworzeniu dodatkowych narzędzi wsparcia rozwoju obszarów wiejskich jako przykład udanej replikacji programu regionalnego samorządu województwa
  Piotrków Trybunalski - Opracowanie Podręcznika procedur wdrażania projektu
  Rybnik - Rybnicki System Informacji Przestrzennej (RSIP)
  Szczecin - Miejski szlak turystyczny w Szczecinie jako narzędzie promocji miasta
  Wrocław - Gospodarowanie wydzielonymi częściami budżetu przez osiedla jako jednostki pomocnicze gminy (miasta)
  Żyrardów - Praktyczna realizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji fundamentem odnowy przestrzennej, gospodarczej i społecznej miasta
 


» Zarządzanie zasobami

  Łódź - Konkurs ofert na najem lokali mieszkalnych, których remont jest ekonomicznie nieopłacalny oraz opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję
  Prabuty - Kompleksowa realizacja zadań edukacji przedszkolnej przez niepubliczne placówki w gminie Prabuty
  Pyrzyce - Wykorzystanie wód geotermalnych do kompleksowego ogrzewania miasta
 


» Zarządzanie personelem

  Brzeziny - Wprowadzenie systemu kontrolno-monitorującego oraz lokalizacyjnego pojazdów GPS na terenie Powiatu Brzezińskiego przy pracach zimowych utrzymania dróg
  Gdańsk - "Dojrzały przedsiębiorca" - wspieranie przedsiębiorczych gdańszczan powyżej 50 roku życia
  Kościerzyna - "Obrotny Kaszeba" - projekt aktywizacji gospodarczej powiatu kościerzyńskiego
  Ostrowiec Świętokrzyski - Ostrowiec Świętokrzyski - Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej
  Śrem - Zasady określania i modyfikacji wskaźników realizacji procesów w urzędzie na przykładzie Urzędu Miejskiego w Śremie
  Wołomin - System podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujący szkolenia i samokształcenie na przykładzie Powiatu Wołomińskiego
 


» Partnerstwo

  Dzierżoniów - Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.
  Elbląg - System współpracy władz miasta z organizacjami pozarządowymi
  Ełk - Projekty transgraniczne realizowane przez powiat Ełcki
  Jabłonna - Serwis informacji samorządowych dla mediów lokalnych na przykładzie Gminy Jabłonna
  Kraków - Inwestycja w wiedzę gwarancją sukcesu na rynku pracy
  Krasnystaw - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych "KRAS-EKO"
  Krzeszowice - Partycypacyjne fundusze osiedlowe i sołeckie przykładem efektywnej współpracy samorządu lokalnego z mieszkańcami
  Legnica - Rewitalizacja Starego Miasta w Legnicy
  Łódź - Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy
  Łódź - Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie
  Malbork - Określenie roli Powiatowego Urzędu Pracy jako pośrednika w zatrudnieniu
  Morawica - Budowa społeczeństwa obywatelskiego
  Osielsko - Przejrzysta strona BIP Gminy Osielsko
  Poznań - Program miejski "Kejter też Poznaniak"
  Poznań - Sąd obywatelski w Poznaniu
  Przemyśl - Model współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi
  Sochaczew - Podróże kulinarne po Ziemi Sochaczewskiej
  Tarnów - Tarnowski portal konsultacji społecznych
  Tczew - Trzy Filary - Bank Partnerów Lokalnych
  Tychy - Pierwsza w Polsce samorządowa szkoła wyższa promotorem permanentnej edukacji mieszkańców Tych.
  Wałbrzych - Międzywydziałowa współpraca w administracji na przykładzie realizacji projektu transgranicznego
  Żory - Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
 


» Zarządzanie usługami

  Dąbrowa, Iwięcino, Paproty, Podgórki oraz Sierakow - Wioski tematyczne narzędziem aktywizacji małych społeczności wiejskich
  Dobrcz - Sieć internetowa motorem rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich
  Dzierżoniów - Model EFQM w praktyce na przykładzie Urzędu Miasta Dzierżoniowa
  Dzierżoniów - Miasto przyjazne przedsiębiorcom - jak wspierać przedsiębiorczość lokalną w małym mieście i regionie?
  Giżycko - Centrum Zarządzania Zimowym Utrzymaniem
  Kluczbork - Współpraca gmin Śląska Opolskiego w efektywnym zarządzaniu energią na przykładzie procesu negocjacji z koncernem energetycznym
  Kwidzyń - Dostęp do sieci szerokopasmowej oraz użytkowanie Internetu na obszarach wiejskich jako Instrument rozwoju regionalnego
  Legionowo - Samorządowy Program Promocji Zdrowia w Powiecie Legionowskim
  Nowy Sącz - Zarządzanie ruchem klientów w urzędzie
  Nowy Sącz - Elektroniczna rejestracja dokumentów finansowych
  Nowy Sącz - Intranet jako narzędzie sprawnej komunikacji wewnętrznej
  Nysa - Samorząd powiatowy promotorem współpracy z gminami i mieszkańcami w zakresie przeciwdziałania lokalnym powodziom
  Oborniki - Europejski model doskonałości TQM narzędziem podnoszenia standardów jakości obsługi klienta urzędu administracji samorządowej na przykładzie Starostwa Powiatu Obornickiego
  Ruda Śląska - Punkt Obsługi Interesanta w CHR "Plaza" w Rudzie Śląskiej-Wirku
  Rybnik - Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik
  Rytro - Perły Beskidu Sądeckiego
  Śrem - Zasady identyfikacji i opisu procesów w urzędzie na przykładzie Urzędu Miejskiego w Śremie


Efektywność energetyczna

 


» Praktyki

  Bielawa - Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w Bielawie
  Bielawa - Edukacja ekologiczna w Bielawie od przedszkola do szkoły wyższej
  Bielsko Biała - Bielsko-Biała - Kampania edukacyjno - promocyjnej ”Bielsko – Biała chroni klimat
  Bielsko-Biała - System zarządzania energią w Bielsku - Białej
  Bielsko-Biała - Odnawialne Źródła Energii (OZE)- innowacyjna koncepcja kształcenia przyszłych kadr w Bielsku - Białej
  Bielsko-Biała - Monitoring rynku energii w Bielsku - Białej
  Bielsko-Biała - Program ograniczenia niskiej emisji na Podbeskidziu - udany przykład replikacji doświadczeń samorządu tyskiego w Bielsku Białej
  Bielsko-Biała - "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych."
  Bochnia - "Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE poprzez modernizację źródła ciepła oraz montaż kolektorów słonecznych dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Bochni"
  Częstochowa - Przetarg na zakup energii elektrycznej jednym z elementów optymalizacji kosztów ponoszonych przez samorządy
  Częstochowa - Rada na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta Częstochowy platformą współpracy jednostek kształtujących i realizujących lokalną politykę energetyczną
  Częstochowa - Optymalizacja zarządzania energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy
  Częstochowa - Miasto zrównoważonej energii - częstochowski samorząd promotorem wzorcowego lokalnego planu działań efektywności energetycznej
  Częstochowa - Program "Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej Miasta Częstochowy"
  Dzierzgoń - Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgoń
  Dzierżoniów - Zarządzanie energią w małym mieście – modelowa propozycja
  Ełk - Współpraca samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi w efektywnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci "Tęczowy Dom" w Ełku
  Ełk - Odnawialne źródła energii podstawą modernizacji szkolnego systemu grzewczego
  Ełk - Inwestycje w odnawialne źródła energii elementem zintegrowanej polityki ekorozwoju miasta - "Mistrza Energii Odnawialnej"
  Ełk - MIEJSKI PROGRAM ENERGETYCZNY jako jeden z filarów efektywnego zarządzania miastem
  Gierałtowice - Kompleksowe działania zwiększające efektywność energetyczną, poprawiające efekt ekologiczny w oparciu o inwestycje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gierałtowicach
  Głowno - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Głownie
  Gniezno - Powiat Gnieźnieński - Biopaliwa
  Kępice - Współpraca samorządu miejskiego z Lasami Państwowymi i innymi podmiotami w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
  Kluczbork - Współpraca gmin Śląska Opolskiego w efektywnym zarządzaniu energią na przykładzie procesu negocjacji z koncernem energetycznym
  Kobylnica - Inicjatywa na rzecz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
  Kraków - Kompleksowe działanie Gminy Miejskiej Kraków na rzecz efektywności energetycznej
  Nowa Dęba - Efektywne wykorzystanie energii z biomasy w skojarzeniu z odpadami pościekowymi do ekologicznego ogrzewania miasta
  Nowa Wieś Ełcka - Kompleksowa modernizacja instalacji energetyki cieplnej w oparciu o odnawialne źródła energii w Domu Pomocy Społecznej
  Płońsk - Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Płońsk
  Poddębice - MIASTO SŁOŃCA - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do celów grzewczych w strategicznej promocji gminy Poddębice
  Poznań - Wykorzystanie biogazu z odpadów komunalnych do produkcji energii w skojarzeniu jako element kompleksowej gospodarki odpadami w aglomeracji poznańskiej
  Poznań - EcoDriving bezpiecznego Poznania - samorząd promotorem edukacji kierowców, służącej bezpieczeństwu ruchu miejskiego i ochronie środowiska.
  Poznań - "Trzymaj ciepło" 2010/2011 - program bezpłatnych badań termowizyjnych budynków.
  Radlin - Radlin – Zastosowanie kolektorów słonecznych (OZE) w ramach programów modernizacji źródeł ciepła realizowanych przez gminę
  Radlin - Program Ograniczenia Niskiej Emisji.
  Słupsk - Kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako jeden z filarów zrównoważonego rozwoju gminy wiejskiej Słupsk
  Stare Juchy - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w mazurskiej gminie wiejskiej
  Świdnica, Lubin - Redukcja kosztów zakupu energii elektrycznej poprzez współpracę samorządów w ramach Grupy Zakupowej
  Tychy - Efektywne i przyjazne środowisku źródła ciepła - tyski program ograniczenia niskiej emisji (PONE).
  Uniejów - Jedyny w Polsce grzewczy system geotermalny bez zastosowania konwencjonalnych źródeł ciepła jako systemu wspomagającego


Współpraca JST-NGO

 


» Praktyki

  Bytom - Formy pomocy pozafinansowej dla organizacji pozarządowych
  Dąbrowa Górnicza - Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej w latach 2008-2013, Partnerstwo: Wspólnie dla Miasta
  Ełk - Współpraca samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi w efektywnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci "Tęczowy Dom" w Ełku
  Gdynia - Aktywizacja Gdyńskiej Młodzieży
  Gdynia - Kampania przekazywania 1% podatku dochodowego na NGOsy "Mały procent, wielka sprawa"
  Gliwice - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jako narzędzie wspierania społeczeństwa obywatelskiego
  Gniew - Aktywny Gniew - Wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich za pośrednictwem organizacji pozarządowych
  Jarocin - Udział trzeciego sektora w zarządzaniu gminą
  Kluczbork - Pierwszy polski klaster turystyczny platformą współpracy samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w Opolskiem
  Kraków - Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie platformą współpracy samorządu z organizacjami trzeciego sektora
  Krosno Odrzańskie - Nie ma zdrowia bez pracy - wsparcie osób niepełnosprawnych w reintegracji zawodowej
  Lesznowola - Samorząd, który potrafi zmierzyć się z niepełnosprawnością , potrafi poradzić sobie z każdym innym problemem - na przykładzie działań Gminy Lesznowola
  Nowy Tomyśl - Ekologiczno-promocyjna akcja "Zamień foliówkę na wiklinówkę"
  Płock - Zaspokojenie potrzeb społecznych dzięki partnerskiemu współdziałaniu Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża i Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Płocku
  Poznań - Program przeciwdziałania procederowi żebractwa na terenie miasta Poznania na lata 2008-2010
  Poznań - Posłuchaj mnie - dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną
  Przemyśl - Model współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi
  Śrem - Nowatorskie usługi opiekuńcze narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych w gminie Śrem
  Śrem - Ożywienie mechanizmów partnerstwa lokalnego poprzez realizację zadań Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem
  Tczew - Trzy Filary - Bank Partnerów Lokalnych
  Tychy - Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
  Tychy - Aktywizacja zawodowa i społeczna dla niepełnosprawnych oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
  Tychy - Małe Granty w praktyce
  Warszawa - Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT w Warszawie
  Wrocław - Współpraca samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi w opiniowaniu decyzji dotyczących środowiska naturalnego jako przykład ograniczenia ryzyka oraz efektywnej realizacji projektów inwestycyjnych
  Żory - Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych


Współpraca między JST

 


» Praktyki

  Bieliny - Lokalna grupa wsparcia wokół Łysej Góry
  Bielsko Biała - MOPS Bielsko-Biała
  Brwinów - Partnerstwo trójsektorowe narzędziem wsparcia zintegrowanego rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
  Bydgoszcz/Toruń - Metoda partycypacyjnego planowania zintegrowanego rozwoju w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym
  Czerwieńsk - Sołtysi - jako kluczowy element łańcucha komunikacji z mieszkańcami w procedurze opracowywania dokumentów strategicznych i planistycznych Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich
  Drwinia - Utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze gmin: Bochnia, Drwinia, Koszyce, Rzezawa, Szczurowa
  Ełk - Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana
  Gdańsk - Gdański Obszar Metropolitalny
  Gorzów Wlkp - Partnerstwo wobec procesów suburbanizacji gmin podmiejskich - Związek Celowy Gmin MG- 6
  Gostyń - Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
  Karkonoskie gminy - Tezy Karkonoskie - koncepcja zrównoważonego rozwoju Regionu Karkonoskiego
  Karlino - Rzeka spoiwem partnerstwa obszarów pozbawionych silnych ośrodków wzrostu - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  Katowice - Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
  Kościerzyna - Kościerskie partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego
  Łapanów - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby"
  Łęczyca - Współpraca JST dla poprawy jakości usług kulturalnych
  Łódż - Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności
  Niemodlin - Partnerstwo Borów Niemodlińskich
  Nowy Sącz - Nowosądecka Akademia Samorządowa
  Nysa - Partnerstwo Nysa 2020
  Olsztyn - Cittaslow - Miasta Dobrego Życia
  Opole - Aglomeracja opolska
  Pępowo - Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski
  Piaski - Partycypacja w praktyce na rzecz priorytetów rozwoju gmin w obszarach spójności: społecznej, gospodarczej i terytorialnej w województwie lubelskim
  Płock - Integracja działań publicznych na rzecz rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej
  Polkowice - Dialog społeczny narzędziem partycypacji samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców w rozwiązywaniu problemów subregionu przemysłowego Zagłębia Miedziowego "Żelazny Most"
  Poznań - Stowarzyszenie Metropolia Poznań
  Poznań - Partnerstwo dla integracji systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej
  Poznań - Model zintegrowanego rozwoju przestrzennego obszarów metropolitalnych - na przykładzie Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej – Metropolii Poznań 2020
  Przasnysz - Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie przykładem lokalnego partnerstwa samorządów w formie zinstytucjonalizowanej
  Przytyk - Paprykowy szlak - jako model partnerstwa samorządów i przedsiębiorców rolnych na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów białobrzeskiego, przysuskiego i radomskiego
  Puławy - Programowanie działań gmin ziemi puławskiej w partnerstwie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy
  Rybnik - Model wsparcia zintegrowanego rozwoju subregionalnego narzędziem partnerstwa w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
  Skawina - Podkrakowski obszar funkcjonalny Blisko Krakowa, - „od kasy do współpracy” – historia budowania partnerstwa
  Szczecin - Metoda partycypacyjnego planowania zintegrowanego rozwoju w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym
  Śrem - Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego
  Świdnica - Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych narzędziem wsparcia inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców Ziemi Świdnickiej
  Świdnica, Lubin - Redukcja kosztów zakupu energii elektrycznej poprzez współpracę samorządów w ramach Grupy Zakupowej
  Tarnowskie Góry - Deklaracja "Biały Śląsk"
  Tomaszów Mazowiecki - Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim
  Wałbrzych - Aglomeracja Wałbrzyska
  Wałbrzych - Tworzenie programów rozwoju obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej w duchu partnerstwa, dialogu i debaty między partnerami i interesariuszami.
  Wejherowo - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego
  Włodawa - Współpraca w zespołach rozproszonych narzędziem zarządzania partnerstwem małych gmin na obszarach wiejskich
  Wrocław - Partnerstwo w zakresie publicznego transportu pasażerskiego w korytarzu: Bautzen - Görlitz - Lubań - Jelenia Góra - Kamienna Góra jako narzędzie rozwoju turystyki w Euroregionie Neisse - Nisa - Nysa
  Wrocław - Partnerstwo w procesie zarządzania danymi narzędziem efektywnej gospodarki przestrzennej w powiecie wrocławskim
  Zabrze - Partnerstwo międzysektorowe w procesie rewitalizacji dzielnicy Biskupice w Zabrzu – doświadczenia programu URBACT II
  Zduńska Wola - Partnerstwo międzysamorządowe w celu utworzenia i rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola - Karsznice


Dialog społeczny

 


» Praktyki

  Częstochowa - Dialog samorządu lokalnego z pracownikami - przedstawicielami jednostek organizacyjnych w obszarze pomocy społecznej
  Dabrowa Górnicza - „Cykl życia pracownika UM DG - budowanie zaangażowania”
  Dzierżoniów - Zestaw narzędzi do budowania relacji partnerskich w organizacji
  Dzierżoniów - Partycypacja jako dialog- ustalenie zasad wynagradzania i nagradzania pracowników
  Gdańsk - Rezerwa kadrowa jako element kształtowania kultury organizacyjnej firmy
  Gliwice - Mechanizm komunikacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, jako integralny element doskonalenia systemu zarządzania jednostką
  Jaworzno - Zmiana w systemie wynagrodzeń w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy
  Koszalin - Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie
  Kraków - „System Zarządzania Projektami w Urzędzie Miasta Krakowa”
  Lublin - „Przyjazne zatrudnienie dla osób z niepełnosprawnościami”
  Łódź - Łódź – Kreuje motywuje – Pozapłacowy system motywacyjny
  Nowy Targ - „Wartościowanie pracy oparte na metodzie ankietowego wartościowania pracy (AWP) jako droga do wdrożenia jednolitego regulaminu wynagradzania administracji i obsługi w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest powiat nowotarski”
  Opole - Uspołecznienie procesu racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych w Opolu w drodze konsultacji społecznych
  Popielów - Aktywne słuchanie podstawą dialogu
  Poznań - Okresowa ocena pracownicza
  Poznań - Zarządzanie przez DOM wartości w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS)
  Poznań - Od wykluczenia do znaczenia. Budowa i rozwój platformy usług informacyjnych POZnań*. Kontakt w oparciu o program zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością w Urzędzie Miasta Poznania.
  Przasnysz - „Bo największym kapitałem jest człowiek” – Zespoły Zadaniowe jako przykład efektywnej organizacji i kultury pracy
  Sępólno Krajeńskie - Młode mamy w pracy
  Słupsk - Wyróżnienie Pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku
  Słupsk - Ustalenie dodatkowych świadczeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku, tj. nagród związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
  Słupsk - Ustalenie dodatkowych świadczeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku, tj. dodatków przedemerytalnych
  Szczecinek - Zespołowa metoda pracy oraz skuteczny system przepływu informacji jako elementy kształtujące motywującą atmosferę pracy i dobre relacje międzyludzkie w MOPS w Szczecinku
  Śrem - „Poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Śremie”
  Świebodzice - Wdrożenie zoptymalizowanego systemu pracy UM w Świebodzicach podczas epidemii COVID-19
  Tarnowo Podgórne - Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne
  Tarnowo Podgórne - Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów Samorząd jako pracodawca
  Zabrze - Polityka personalna w Urzędzie Miejskim w Zabrzu oparta na łączeniu potrzeb pracodawcy i oczekiwań pracowników
  Zabrze - „Hierarchiczna kultura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Zabrzu oparta na wspólnocie praw, dynamice i kreatywności, stałości i przewidywalności oraz poczuciu bezpieczeństwa zatrudnienia”


System Monitorowania Usług Publicznych

 


» Praktyki

  Bielawa - Przykład organizacji komunikacji miejskiej i lokalnej w Dzierżoniowie, Bielawie i powiecie dzierżoniowskim
  Bydgoszcz - Poprawa systemu zarządzania świadczonych usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bydgoszczy w wyniku wdrożenia systemu controllingu
  Dąbrowa Górnicza - Poprawa jakości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w gminie poprzez przyjęcie Polityki mieszkaniowej w gminie Dąbrowa Górnicza na lata 2018-2027
  Gdynia - Plan Utrecht – program na rzecz wychodzenia z bezdomności w gminie Gdynia
  Gdynia - Usprawnienie zarządzania gdyńską edukacją poprzez zintegrowany system zbierania danych
  Gdynia - Program osłonowego wsparcia mieszkańców Wzgórza gen. Orlicz-Dreszera w Gdyni na lata 2017-2021
  Gdynia - Rozwój systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w gminie Gdynia
  Gliwice - Internetowy Sklep Geodezyjny on-line
  Jasło - System wsparcia dla osób niesamodzielnych z terenu miasta Jasła
  Krzyż Wielkopolski - Jakość i optymalizacja wydatków na oświatę w Gminie Krzyż Wielkopolski z wykorzystaniem wskaźników efektywności
  Legnica - Standaryzacja zatrudnienia metodą bonu organizacyjnego w legnickiej oświacie
  Margonin - Scentralizowane usługi informatyczne na poziomie gminy podstawą efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi i technicznymi
  Nowy Targ - Rachunkowość zarządcza jako narzędzie do analizy kosztów usług edukacyjnych w powiecie nowotarskim
  Sępólno Krajeńskie - Grant oświatowy gminy Sępólno Krajeńskie
  Słupsk - Bałtycka Biblioteka Cyfrowa jako edukacyjna platforma sprzętowo-programowa w zakresie digitalizacji zasobów
  Złotoryja - Kompleksowy system poprawy sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych w powiecie złotoryjskim
  Żory - Kontrola zarządcza w Muzeum Miejskim w Żorach – zintegrowany system wdrożenia
  Żory - Działanie projektowe – nowoczesny sposób funkcjonowania Muzeum Miejskiego w Żorach
 Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzii rozwoju lokalnego i regionalnego 
 Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych
 


Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich