Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.214
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Transport
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym - innowacyjny sposób zarządzania remontami stołecznych dróg

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Warszawa, tak jak wiele innych miast w Polsce, intensywnie się rozwija. Skutkuje to coraz większą ilością inwestycji i remontów, które są źródłem różnorodnych utrudnień dla mieszkańców. Zagęszczenie prac powoduje, że wiele z nich zbiega się w czasie, a to komplikuje realizację zadań ich wykonawcom i właścicielom infrastruktury, a przede wszystkim niesie za sobą duże koszty społeczne.

Początkiem projektu koordynacji inwestycji realizowanych w stolicy, było powołanie w 2007 r. Zespołu Koordynacyjnego w Biurze Infrastruktury miasta stołecznego Warszawy. Warszawski Zarząd Dróg Miejskich prowadził wtedy remont ulicy Puławskiej na odcinku Woronicza-Malczewskiego. Spiętrzenie problemów, jakie nastąpiło podczas realizacji tego zadania, groziło wręcz zatrzymaniem robót.

Sytuacja ta stała się bezpośrednim impulsem do powołania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy do spraw koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym. Zaowocowało to w konsekwencji utworzeniem jednostki miejskiej, koordynującej prace różnych instytucji i gestorów sieci podziemnych (nie tylko jednostek miejskich). Funkcję Pełnomocnika pełni od początku Pan Wiesław Witek.

Praca Zespołu rozpoczęła się od gromadzenia danych na temat planowanych przez różne podmioty przedsięwzięć w postaci wydzielonej bazy danych, która uzupełniona o mapy cyfrowe przekształciła się w serwis internetowy „eInwestycje”.

 W lipcu 2008 r. Zespół został przekształcony w samodzielne biuro. Dziś „Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym” integruje i zarządza pracami wielu jednostek, zarówno miejskich, państwowych, jak i prywatnych. W swojej bazie danych posiada informacje o prawie 4 tysiącach przedsięwzięć, planowanych do 2015 r.

Istotą działalności Biura jest "spojrzenie" na punkty inwestycyjne w sposób kompleksowy; nie poprzez pryzmat jednego zainteresowanego wykonaniem jakiegoś remontu podmiotu, tylko poprzez plany wszystkich podmiotów, które w tym miejscu zamierzają wykonywać jakieś prace. Wszystkie roboty są synchronizowane w czasie i miejscu, tzn. ustalane są zakresy robót i harmonogramy prac poszczególnych podmiotów.

Należy pamiętać, że pas drogowy w mieście wykorzystywany jest przez wodociągi, kanalizację, energetykę, ciepłownictwo, łączność, itp.

Efektem koordynacji jest przeprowadzanie prac w odpowiedniej kolejności (np. wymiana przewodu wodociągowego przed remontem nawierzchni), czasie (np. bez zamknięć ruchu w bezpośredniej bliskości) i przy jak najmniejszych kosztach społecznych. O skali zagadnienia świadczą nawet bardzo ogólne statystyki: w 2009 roku wyodrębniono 28 obszarów inwestycyjnych, w których koordynowanych jest łącznie około 220 przedsięwzięć, a na rok 2010 przewidywanych jest takich obszarów 55 obejmujących ponad 500 inwestycji i remontów.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-11-23

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Warszawa
Powiat:  na prawach powiatu Warszawa
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  00-638 Warszawa
Jednostka wdrażająca:  Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
Ulica:  ul. Marszałkowska 77/79
Wirtyna internetowa:  www.um.warszawa.pl
Liczba mieszkańców:  1.710.076
Osoby kontaktowe:  Wiesław Witek
 Pełnomocnik ds. koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym
 tel. 22 – 44 32 270
 e@mail: wwitek@um.warszawa.pl

 Tomasz Kunert
 Główny Specjalista ds. Kontaktów Społecznych
 tel. 22 – 44 32 287
 e@mail: tkunert@um.warszawa.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych