Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.636
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Transport
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2004-2013

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Przepisy ustrojowe samorządu powiatowego przewidują powoływanie przy staroście komisji bezpieczeństwa i porządku celem realizacji przez niego zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Mimo szerokiego zakresu zadań przyznanych jej przez prawo (m.in. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, czy przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli), nierzadko okazuje się, że komisja ta jest traktowana jako zbędny wymysł ustawodawcy.

Z tym większą uwagą warto jest przyjrzeć się działaniom jednostki samorządu terytorialnego, która z komisji bezpieczeństwa i porządku uczyniła efektywne narzędzie do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania koordynowane za jej pośrednictwem przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa mającej swoje odbicie w statystyce wypadków i kolizji na drogach. Warto w tym miejscu podkreślić, że część tych działań jest innowacyjna sama w sobie - najlepszym przykładem może tu być program zadrzewień dróg śródpolnych jako swoista rekompensata drzew wycinanych z poboczy dróg o znacznym natężeniu ruchu drogowego.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-09-08
Data aktualizacji:  2011-03-06

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Kościan
Powiat:  kościański
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  64-000 Kościan
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Kościanie wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Kościanie
Ulica:  al. Kościuszki 22
Telefon:  65 5120825
Wirtyna internetowa:  www.powiatkoscian.pl
 www.koscian.policja.gov.pl
Liczba mieszkańców:  77.933
Osoby kontaktowe:  Rafał Landzwojczak
 tel. 65 5120825
 e@mail: rafallandzwojczak@powiatkoscian.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych