Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.582.046
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Transport
Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego - Partnerstwo samorządowo-rządowe

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Prezentowana dobra praktyka - mimo że wdrożona przez powiat w odniesieniu do inwestycji drogowej - ma znacznie szerszy zakres potencjalnego zastosowania. Jej istota sprowadza się bowiem do stworzenia ram instytucjonalnej współpracy pomiędzy administracją rządową a samorządową - w związku z przedsięwzięciami leżącymi w obszarze ich wspólnych interesów. W ramach tych mieści się zespół ekspertów, złożony z przedstawicieli obu stron, dający szansę wykorzystania przy realizacji inwestycji silnych stron tak strony rządowej, jak i samorządowej.

O efektywności praktyki najlepiej może świadczyć fakt, iż przy relatywnie niskich nakładach pozwoliła na przyspieszenie realizacji obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego o co najmniej 5 lat. Odbyło się to przy uniknięciu jakichkolwiek protestów ze strony społeczeństwa.

Pewien cień na prezentowana praktykę rzuca fakt, iż wiąże się ona z poniesieniem wydatków z budżetu samorządu na inwestycję rządową. O ile współpraca związana ze sferą organizacyjną nie budzi większych wątpliwości i w pełni zasługuje na rozpowszechnienie, to wydatkowanie środków powinno mieć miejsce jedynie w sytuacjach ostatecznych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-09-08

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Ostrów Wielkopolski
Powiat:  ostrowski
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  63-400 Ostrów Wlkp
Jednostka wdrażająca:  Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
Ulica:  ul. Staszica 1
Telefon:  (62) 735-51-66
Wirtyna internetowa:  www.powiat-ostrowski.pl
Liczba mieszkańców:  158.394
Osoby kontaktowe:  Piotr Śniegowski
 tel. (62) 735-51-66
 e@mail: piotrsniegowski@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych