Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.840
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Transport
Zintegrowany System Transportu Szynowego - przykładem nowoczesnej organizacji ruchu i zarządzania transportem tramwajowym w dużej aglomeracji miejskiej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Jednym z największych wyzwań stojących przed polskimi miastami jest dobra organizacja ruchu miejskiego i optymalizacja zarządzania transportem. Zjawiskiem powszechnym jest stale rosnąca liczba pojazdów, kierowcy stoją w coraz większych korkach, a sprawne poruszanie się oraz znalezienie dogodnego miejsca do parkowania w centrach miast jest nie lada sztuką.
 
Wzorem miast zachodnioeuropejskich miast również w stolicy Dolnego Śląska postawiono na alternatywne rodzaje komunikacji. Podjęto decyzję o uporządkowaniu systemu komunikacji zbiorowej, a zwłaszcza o poprawie jej jakości i skróceniu czasu podróży. Wspierane są też działania promujące w mieście rozwój komunikacji rowerowej. W celu osiągnięcia konkretnych efektów niezbędne okazało się podjęcie strategicznych, kompleksowych działań.
W 2009 roku w mieście wdrożono „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu”. Przedsięwzięciem objęto budowę nowych odcinków tras tramwajowych, modernizację istniejącej infrastruktury, uruchomienie systemu sterowania ruchem z priorytetem dla komunikacji tramwajowej, zakup nowoczesnego taboru tramwajowego i budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Dotychczas (stan na IV kwartał 2011 roku), zmodernizowano istniejące i wybudowano nowe odcinki linii tramwajowych, zakupiono nowoczesny tabor tramwajowy, a przede wszystkim uruchomiono trasy priorytetowego systemu Tramwaj Plus.
 
Realizacja zadań jest powiązana z przygotowaniem Wrocławia do przyjęcia gości Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Do powodzenia założonych zadań przyczynił się bez wątpienia „Zintegrowany System Transportu Szynowego”, który stał się narzędziem optymalizującym potrzeby i konkretne przedsięwzięcia w zakresie organizacji ruchu miejskiego zarówno w zakresie bieżących działań jak i perspektywicznie.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-10-13

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Wrocław
Powiat:  Wrocław
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  50-032 Wrocław
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Wrocławia
Ulica:  Gabrieli Zapolskiej 2/4
Wirtyna internetowa:  www.wroclaw.pl
Liczba mieszkańców:  632.162
Osoby kontaktowe:  Paulina Tyniec
 Project Manager
 tel. 71 777 87 01

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich