Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.582.031
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
Działania związane z wdrożeniem i realizacją zamian lokali mieszkalnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Praktyka jest skuteczną i efektywną metodą zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy, która jest możliwa do zastosowania przez większość samorządów. Projekt polega na wdrożeniu przez miasto kilku procedur umożliwiających przeprowadzanie pomiędzy najemcami (i właścicielami) zamiany mieszkań.

Jedną z nich jest „bank zamian", który umożliwia bezpłatne przekazywanie informacji pomiędzy osobami, które wyrażą chęć zamiany zajmowanego lokalu na inny. Inną - „program zamian" oferujący mieszkania w nowo wybudowanym lub zmodernizowanym budynku do wynajęcia, skierowany do najemców lokali komunalnych, pozwalający na zamianę aktualnie zajmowanego lokalu na większy i o wyższym standardzie po zagwarantowaniu, że przyszli najemcy są w stanie go utrzymać. Następną - „dobrowolne zamiany mieszkań", pozwalające dokonać zamiany pomiędzy osobami, którym przysługuje tytuł prawny do dysponowania lokalne mieszkalnym. Kolejną procedurą są „zamiany osób zadłużonych", czyli zamiany pomiędzy osobami, z których jedna jest (lub była) najemcą zadłużonego lokalu komunalnego. W celu zabezpieczenia interesów osób spłacających zadłużenie, uruchomiono rachunek depozytowy, na którym są przechowywane pieniądze do momentu sfinalizowania zamiany. W przypadku, gdy zamiana (z jakiejkolwiek przyczyny) nie dojdzie do skutku, pieniądze są zwracane. Istnieje także procedura „zamiany z «urzędu»", skierowana do osób, które z różnych przyczyn (wiek, niepełnosprawność, niskie dochody) nie mogą korzystać z zajmowanego lokalu komunalnego.

W latach 2004-2009 przeprowadzono łącznie 304 dobrowolne zamiany lokali komunalnych. W „banku zamian" jest składanych około 200 ofert rocznie. Efektem programu zamian było uzyskanie przez miasto łącznie 122 mieszkań o niskim bądź średnim standardzie, które zostały przeznaczone na realizację wyroków eksmisyjnych. Korzyści związane z wdrożeniem i realizacją zamian lokali mieszkalnych w Krakowie to przede wszystkim spłacenie 322 tys. zł praktycznie nieściągalnego długu, dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego używanie do możliwości płatniczych i potrzeb najemcy, uniknięcie postępowań sądowych i egzekucyjnych prowadzących do eksmisji i wykluczenia społecznego, zwiększenie zasobu lokali socjalnych. Dzięki temu projektowi osoby zajmujące zbyt duże lokale mogą uzyskać dodatki mieszkaniowe. Pojawiła się też szansa dla krakowian na zamieszkanie w nowym i zmodernizowanym budynku, a dla osób niepełnosprawnych ruchowo możliwość zamieszkania w lokalu bez barier architektonicznych.

Wdrożone procedury zamian mieszkań wzmocniły działania Krakowa, służące racjonalnemu gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym miasta i przyczyniły się do poprawy ściągalności należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-09-30
Data aktualizacji:  2010-11-02

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Kraków
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  31-072 Kraków
Jednostka wdrażająca:  Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa
Ulica:  ul. Wielopole 17a
Wirtyna internetowa:  www.bip.krakow.pl
Liczba mieszkańców:  754.624
Osoby kontaktowe:  Rafał Wojtusik
 Kierownik Referatu Pomocy Mieszkaniowej
 tel. (12) 616-82-49
 e@mail: ml.umk@um.krakow.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych