Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.252
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
Adaptacja budynku pokoszarowego na socjalny budynek mieszkalny z przystosowaniami dla osób niepełnosprawnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt zakłada zaadaptowanie niszczejącego budynku pokoszarowego, polegające na przebudowie 3-kondygnacyjnego budynku wojskowego na wielorodzinny budynek mieszkalny. W obiekcie mieści się 38 mieszkań, w tym 27 lokali socjalnych, 6 lokali dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, a budynek wyposażono w windę oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

Praktyka bezpośrednio przekłada się na ilość, jakość i dostępność usług mieszkaniowych, i jest konsekwentną realizacją wieloletniego programu rewitalizacji dawnego wojskowego placu ćwiczeń. Dowodzi, że miasto Krosno Odrzańskie optymalnie wykorzystuje dostępne zasoby i możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji mieszkaniowych.

Krosno dysponuje zasobem powojskowym, które stopniowo przystosowuje do potrzeb lokalnej społeczności, przez co wzrasta potencjał rozwojowy miasta. Dawny plac ćwiczeń jest obecnie atrakcyjną przestrzenią publiczną, parkiem otoczonym budynkami mieszkalnymi i użyteczności publicznej.

Modernizacja budynku powojskowego pozwoliła zwiększyć liczbę lokali socjalnych w mieście, które posiada przecież ograniczone możliwości w tym zakresie w stosunku do potrzeb mieszkańców. Pozyskano relatywnie tanie lokale socjalne w dobrym stanie technicznym, w tym również dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ze względu na to, że obok mieszkań socjalnych w budynku powstały lokale, które miasto sprzedało na wolnym rynku, projekt sprzyja integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt uzyskał wysoką ocenę dotyczącą innowacyjności przedsięwzięcia za wykorzystanie niszczejących powojskowych zasobów i jednoczesną realizację celów społecznych, inwestycyjnych i ogólnorozwojowych, jak również wysoką efektywność kosztową.

Koszt całkowity realizacji inwestycji: to ok. 4 mln. zł (w tym wykup budynku od Agencji Mienia Wojskowego z 95% bonifikatą - 7 350 zł). Gmina pozyskała dofinansowanie na budowę lokali socjalnych z budżetu państwa (poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego) w kwocie 705 894 zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-09-30
Data aktualizacji:  2011-03-06

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Krosno Odrzańskie
Powiat:  krośnieński
Województwo:  lubuskie
Kod pocztowy i Poczta:  66-600 Krosno Odrzańskie
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  ul. Parkowa 1
Wirtyna internetowa:  www.krosnoodrzanskie.pl
Liczba mieszkańców:  18.530
Osoby kontaktowe:  Adam Sobolewski
 referent w wydziale organizacyjnym
 tel. 68 3835017
 e@mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych