Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.957
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
Zamiana zajmowanego lokalu na lokal w nowo wybudowanym budynku

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt wdrożony w 2007 roku uchwałą RM w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy polega na zamianie zajmowanego lokalu w starej substancji mieszkaniowej na lokal w nowo wybudowanym budynku. Ma on na celu poprawę warunków mieszkaniowych najemców, którzy wykazali się dbałością o zajmowany lokal, rzetelnością w uiszczaniu należnych opłat oraz przestrzeganiem regulaminu porządku domowego.

Praktyka jest powiązana z polityką zintegrowanego systemu zarządzania zmierzającą do dostarczenia przez UM społeczności Słupska usług publicznych, odpowiadających jej potrzebom i oczekiwaniom. Wielu mieszkańców zasobu komunalnego skarżyło się na zły stan techniczny zajmowanych lokali, uciążliwe sąsiedztwo, brak możliwości zamiany mieszkania na lokal o wyższym standardzie. Jednocześnie na listach oczekujących na najem lokalu komunalnego pozostawało bardzo dużo rodzin. Dlatego podjęto decyzję o budowie dwóch bloków mieszkalnych i opracowano procedurę zamiany zajmowanych lokali na mieszkania w nowo wybudowanych domach, uwzględniając również potrzeby osób niepełnosprawnych. Dla nich przygotowano 6 mieszkań spośród 96.

Do zalety przedstawionego rozwiązania należy innowacyjność polegająca na zastosowaniu ciekawych rozwiązań organizacyjnych, takich jak losowanie konkretnego mieszkania wśród przyszłych lokatorów, skuteczność w podnoszeniu zakresu i jakości świadczonej usługi, uniwersalność oraz poprawa najbardziej solidnym najemcom warunków mieszkaniowych, co ma również wpływ na ograniczenie do minimum kosztów eksploatacji nowo wybudowanych budynków, gdyż gwarantują oni wysoką dbałość o zajmowany lokal. Zamiany pozwalają zarówno na poprawę warunków mieszkaniowych rodzinom posiadającym wyższe dochody, jak i pomoc osobom niepełnosprawnym, rodzinom o niskich dochodach czy zadłużonym. Dzięki tej praktyce zminimalizowano degradację zasobu komunalnego. Nastąpił częściowy zwrot inwestycji poprzez wprowadzenie wyższego czynszu w nowych budynkach, uzyskano gwarancję terminowego i bieżącego płacenia czynszu oraz ograniczono częstotliwość remontów i awaryjność w budynkach. Odzyskane lokale w starszych budynkach przeznaczono na realizację wyroków eksmisyjnych, co pomogło uniknąć kosztów wypłaty odszkodowań.

Koszt realizacji przedsięwzięcia to 10 778 497 zł (wybudowanie dwóch budynków mieszkalnych).

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-09-30
Data aktualizacji:  2011-03-06

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Słupsk
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  76-200 Słupsk
Jednostka wdrażająca:  Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska UM
Ulica:  Pl. Zwycięstwa 3
Wirtyna internetowa:  www.slupsk.um.pl
Adres e@mail:  gkmios@um.slupsk.pl
Liczba mieszkańców:  96.408
Osoby kontaktowe:  Ewa Zagdan
 Inspektor WGKMiOŚ
 tel. 59 8488324

 Zofia Gosiewska
 Inspektor WGKMiOŚ
 tel. 59 8488324

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych