Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.591.405
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
Kompleksowa obsługa w zakresie zamiany mieszkań, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Powołane w ramach struktury Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Biuro Zamiany Mieszkań realizuje wielopłaszczyznowy system zamiany mieszkań, którego celem jest racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy, likwidacja dysproporcji pomiędzy powierzchnią lokali mieszkalnych zajmowanych przez lokatorów zasobów komunalnych, ilością osób w nich zamieszkujących a dochodami ich gospodarstw domowych i możliwościami bieżącego regulowania czynszu, poprawa warunków mieszkaniowych najemców zasobów komunalnych oraz zmniejszenie liczby dłużników, a także osób oczekujących na lokale socjalne. Biuro posiada nie tylko atrakcyjną lokalizację - w pobliżu znajduje się większość linii komunikacji miejskiej, ale również odpowiednią liczbę pomieszczeń, w których przygotowano samodzielne stanowiska pracy, a potencjalnym klientom stworzono warunki do ochrony ich prywatności, co jest szczególnie ważne przy rozpatrywaniu „trudnych" wniosków. Uruchomienie Biura Zamiany Mieszkań spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem, przede wszystkim przez zadłużonych najemców. Liczba złożonych przez tę grupę wniosków o zamianę mieszkania stanowi 70% wszystkich ofert znajdujących się w bazie. Dominują oferty od najemców chcących zamienić większe mieszkanie na mniejsze. Właściciele lokali mieszkalnych, zazwyczaj małych mieszkań, którzy są zainteresowani zamianą na większe komunalne, przekazują lokale gotowe do zamieszkania, spłacając jednocześnie za najemcę-dłużnika jego zaległe zobowiązania. Taka sytuacja jest dla miasta bardzo korzystna, ponieważ konsekwencją zamiany na lokal komunalny jest zwykle wykup od gminy zamienionego mieszkania. Wokresie od 2005 do 2009 roku zrealizowano 857 zamian, w tym 454 z zadłużonymi najemcami. Z tego tytułu odzyskano kwotę zadłużenia, prawdopodobnie nie do wyegzekwowania w inny sposób, w wysokości ok. 10 mln zł.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-11-03

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Gdańsk
Powiat:  Miasto na prawach powiatu Gdańsk
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  80-254 Gdańsk
Jednostka wdrażająca:  Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Ulica:  ul. Partyzantów 74
Telefon:  058 309 10 12
Wirtyna internetowa:  www.gdansk.pl
 gznk.pl
Liczba mieszkańców:  457.000
Osoby kontaktowe:  Irena Kordel
 Kierownik Działu
 tel. 058 309 10 12
 e@mail: nnl@gznk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych