Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.655.893
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
Zintegrowany System Zarządzania Nieruchomościami Granit Kraków

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Zintegrowany System Zarządzania Nieruchomościami GRANIT zakłada korzystanie z jednej centralnej bazy danych zainstalowanej na serwerze, dostępnej dla pracowników Zarządu Budynków Komunalnych, zlokalizowanych w dowolnym miejscu, zarówno w siedzibie jednostki, jak i w poszczególnych administracjach. Każdy z pracowników ma dostęp do określonych elementów bazy, w zależności od stanowiska pracy i zakresu obowiązków. GRANIT jest bazą relacyjną, zbudowaną z wielu tablic bezpośrednio powiązanych między sobą. Bazy relacyjne posiadają wewnętrzne języki programowania, które wykorzystuję SQL do operowania danymi, za pomocą których tworzone są zaawansowane funkcje obsługi danych systemu. Aplikacja ta stanowi pełną, jednolitą, uporządkowaną bazę danych złożoną  z 14 modułów.
W systemie GRANIT praca jest oparta na platformie intranetowej, obsługuje swą funkcjonalnością wszystkie obszary problemowe pracy zarządcy nieruchomości, odwzorowuje całość przedsiębiorstwa, w pełni integrując wszystkie jego struktury, współpracuje z popularnymi aplikacjami biurowymi, ma otwartą strukturę modułową, pozwalającą na rozbudowę aplikacji i jej rozwój wraz z przedsiębiorstwem, wspiera komunikację na linii zarządca- najemca oraz wspomaga proces obiegu spraw i dokumentów w Zarządzie Budynków Komunalnych oraz z Wydziałem Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Kraków. 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-12-31

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Kraków
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  31-828 Kraków
Jednostka wdrażająca:  Zarząd Budynków Komunalnych
Ulica:  Os.Złotej Jesieni 14
Telefon:  (12) 616 6129
Wirtyna internetowa:  www.zbk.krakow.pl
Adres e@mail:  zbk@zbk.krakow.pl
Liczba mieszkańców:  756.183
Osoby kontaktowe:  Agnieszka Nowak
 tel. (12) 616 6129
 e@mail: zbk@zbk.krakow.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich