Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.887
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
ZBUDUJ- ZAMIEŃ-ZAOSZCZĘDŹ (zmniejszenie wartości odszkodowań wypłacanych przez Miasto Poznań właścicielom prywatnym kamienic poprzez program budowy i zamiany mieszkań)

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Program adresowany jest do mieszkańców miasta Poznania, m.in. do  osób, które z uwagi na problemy finansowe nie są w stanie samodzielnie podjąć działań związanych z regulowaniem  swoich zobowiązań finansowych względem właścicieli lokali, utrzymaniem zajmowanego lokalu mieszkalnego i spłaty powstałych zadłużeń.  Celem rozwiązania tego problemu oraz pozyskania nowych lokali komunalnych i socjalnych do  mieszkaniowego zasobu miasta  w 2009 r. w  Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych powstało Biuro Zamiany Mieszkań które wdrożyło system zamiany mieszkań mający na celu racjonalne wykorzystanie mieszkaniowego zasobu miasta Poznania i zmniejszenie kwot wypłacanych z budżetu miasta na odszkodowania wierzycielom z tytułu braku realizacji wyroków eksmisyjnych. Jednocześnie ruszył Program Budownictwa Komunalnego finansowany w całości z budżetu miasta zgodnie z którym gmina ma pozyskiwać rocznie ok. 100 lokali mieszkalnych.
Zwalniane w wyniku dokonanej zamiany lokale zwiększają pule mieszkań socjalnych. Gmina wskazuje je wierzycielom wyroków eksmisyjnych i w ten sposób uwalnia się od obowiązku  zapłaty odszkodowań z tytułu nie wskazania lokalu socjalnego.  Nowe lokale przeznaczane są dla tych najemców, którzy regulując swoje zobowiązania czynszowe  chcą zamieszkać w lokalu o wyższym standardzie technicznym.
Efektem programu jest m.in. spadek kwot wypłaconych z budżetu miasta na odszkodowania o około 2 mln mniej w roku 2011 w porównaniu do wcześniejszych prognoz.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-12-31

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Poznań
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  60-770 Poznań
Jednostka wdrażająca:  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
Ulica:  ul. Matejki 57
Wirtyna internetowa:  www.zkzl.poznan.pl
Liczba mieszkańców:  551.600
Osoby kontaktowe:  Natalia Janicka
 tel. (61) 8694904
 e@mail: natalnia.janicka@zkzl.poznan.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich