Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.583
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
"3 kroki do oddłużenia" - Program Spłaty Zadłużenia Mieszkańców Słupska.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


„3 kroki do oddłużenia"- Program Spłaty Zadłużenia Mieszkańców Słupska adresowany jest do lokatorów mieszkań komunalnych, w szczególności do rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej. Głównym celem programu jest dostosowanie warunków mieszkaniowych do sytuacji społeczno - ekonomicznej w sposób indywidualny dla każdej rodziny, aktywizacja społeczna członków rodzin dysfunkcyjnych oraz najemców nie posiadających stałego zatrudnienia. Poza możliwością oddłużenia się program wypełnia szereg funkcji społeczno edukacyjnych, w tym służy pomocą  mieszkańcom w przystosowaniu się do realiów społeczno - gospodarczych życia w Słupsku.
Pierwszy krok - spłata zadłużenia w ratach, bądź prolongata terminu spłaty.
Drugi krok - zamiana mieszkania mająca na celu dostosowanie warunków mieszkaniowych do potrzeb i możliwości płatniczych lokatora, w tym obejmująca zamiany ze spłatą długu. Zamiana realizowana jest poprzez reaktywowane Biuro Zamiany Mieszkań.
Trzeci krok- odpracowanie długu realizowany jest przez powołaną w dniu 17.06.2010 r. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku Fundację na Rzecz Rewitalizacji Miasta Słupska "Moje Miasto Słupsk". 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-12-31

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Słupsk
Powiat:  słupski
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  76-200 Słupsk
Jednostka wdrażająca:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ulica:  ul. Tuwima 4
Telefon:  59 8425222 do 24
Wirtyna internetowa:  www.pgm.slupsk.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Aleksandra Podsiadły
 tel. 59 8487510
 e@mail: aleksandra.podsiadly@pgm.slupsk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich