Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.614
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
Biuro Zamiany Mieszkań w Gorzowie Wielkopolskim

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Pomysł utworzenia gminnego Biura Zamiany Mieszkań nie jest nowy. Okazuje się jednak, że adaptacja udanego rozwiązania przez kolejne samorządy nie jest przypadkiem częstym. Do jej realizacji potrzeba również wiele wysiłku i zaangażowania pracowników samorządowych, ale fakt, że korzystają z przetartych już ścieżek ogromnie skraca czas przygotowań i wdrożenia, a często i koszty inwestycyjne. Dlatego właśnie warto pokazać przykład replikacji, jaki z powodzeniem zrealizowano w Gorzowie Wielkopolskim.

Biuro Zamiany Mieszkań w Gorzowie Wielkopolskim powstało w strukturach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i rozpoczęło działalność od 01.01.2009 r. Przy jego organizacji i uruchomieniu wykorzystano doświadczenia opisywanego już w tym te Bazie Biura Zamiany Mieszkań w Gdańsku.

Podstawowym zadaniem postawionym przed Biurem jest usprawnienie polityki mieszkaniowej w zakresie zamiany lokali gminnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Dotyczy to w szczególności propagowania idei oraz stworzenia mechanizmów motywujących do dokonywania zamian lokali mieszkalnych, których usytuowanie, powierzchnia, bądź zbyt wysokie koszty utrzymania - powodują utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu dotychczasowych najemców. Działania te mają również minimalizować sytuacje, w których bariery architektoniczne uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym, chorym czy starszym wykonywanie podstawowych czynności życiowych.

 Inną, bardzo ważną funkcją Biura Zamiany Mieszkań, jest także zmniejszanie liczby dłużników zalegających z opłatami za lokale komunalne. Zachęcając najemców mieszkań, generujących wielotysięczne zadłużenie, do dobrowolnej zamiany lokalu na inny, unika się w efekcie postępowania sądowego i egzekucyjnego, prowadzącego zwykle do przymusowej eksmisji. Rezultatem tych działań jest też spłata dotychczasowego zadłużenia przez osobę, która jest stroną umowy zamiany. Osoba ta przejmuje zadłużenie dotychczasowego najemcy i równocześnie uzyskuje interesujące ją większe mieszkanie. Godnym podkreślenia jest fakt, że już w okresie pierwszych sześciu miesięcy funkcjonowania Biura, gmina odzyskała w ten sposób ponad 150 tys. zł. Ponadto mieszkania, dotychczas zadłużone, nie generują już dalszego zadłużenia, czynsz płacony jest na bieżąco. Pieniędzy tych nie udałoby się prawdopodobnie odzyskać w inny sposób. W okresie 6 miesięcy funkcjonowania Biura dokonano 16 zamian, a łącznie zgłoszono około 200 ofert, a jest to dopiero początek działalności Biura. Biuro Zamiany Mieszkań prowadzi komputerową bazę danych lokali mieszkalnych zgłoszonych do zamiany, z której przez Internet korzystać mogą wszyscy mieszkańcy miasta. Jest to możliwe dzięki udostępnieniu przez Biuro Zamiany Mieszkań w Gdańsku dedykowanego systemu komputerowego, który gorzowski zespół wdrożył i planuje rozwijać. Tak więc dzięki pomocy władz Gdańska i Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ta ogromnie pożyteczna inicjatywa przenosi się dalej i służy mieszkańcom innych miast. Jest to najlepszy przykład jak wielki potencjał ma współpraca i wymiana doświadczeń między pracownikami różnych jednostek samorządu.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-08-13

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Gorzów Wlkp
Powiat:  Miasto na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski
Województwo:  lubuskie
Kod pocztowy i Poczta:  66-400 Gorzów Wlkp
Jednostka wdrażająca:  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Ulica:  Wełniany Rynek 3
Wirtyna internetowa:  www.gorzow.pl
 www.zgm.gorzow.pl
 http://www.zgm.gorzow.pl/bzm/
Liczba mieszkańców:  125.000
Osoby kontaktowe:  Marcin Smela
 Kierownik Biura
 tel. 095 – 7387129
 e@mail: msmela@zgm.gorzow.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych