Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.592.854
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
System zarządzania energią w Bielsku - Białej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Działania mające na celu oszczędne wykorzystanie energii w obiektach publicznych w Bielsku – Białej podejmowane były przez zespół specjalistów pracujący w ramach Biura Zarządzania Energią już od 1997 roku. Początkowo pracował on,  na stworzonych doraźnie arkuszach kalkulacyjnych do analizy danych, wykorzystując dane, najczęściej uproszczone i zagregowane. Źródłem informacji były ankiety rozsyłane do administratorów budynków (obecnie analizowana jest już każda analityczna informacja o kosztach – pochodząca z bieżących faktur). Uzyskane wówczas rezultaty były niedokładne, obarczone licznymi błędami. Niezwykle trudne było więc wnioskowanie, możliwe jedynie z dużym przybliżeniem, a o zastosowaniu precyzyjnych i skutecznych działań, mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej monitorowanych budynków, nie było w zasadzie mowy. Sytuacja zmieniła się radykalnie od czasu wdrażania, począwszy od 2005 roku, systemu zarządzania energią.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-08-24

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Bielsko-Biała
Powiat:  Miasto na prawach powiatu Bielsko - Biała
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski Biuro Zarządzania Energią
Ulica:  Plac Ratuszowy 6
Wirtyna internetowa:  www.pze.um.bielsko.pl
 www.um.bielsko.pl
Liczba mieszkańców:  175.000
Osoby kontaktowe:  Piotr Sołtysek
 Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw Zarządzania Energią
 tel. 033 – 4971 520
 e@mail: piotrs@um.bielsko.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych